Skip to main content

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 09:00 CEST

Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus samt privata och offentliga lokaler, beräknas ha ökat med 25 procent 2016 enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Nybyggnad av flerbostadshus samt privata lokaler, som inbegriper kontor, handel och hotell visade starkast tillväxt förra året. Utvecklingen hittills i år tyder på en fortsatt stark tillväxt, enligt Jens Linderoth på Industrifakta. Om man räknar med de projekt som har startats under första kvartalet har vi redan nått upp till en tredjedel av förra årets helårsvolym av byggmaterial för flerbostadshus och lokaler. Baserat på denna tillväxttakt skulle helårvolymen kunna växa med närmare 30 procent i år. Industrifakta är dock något mer försiktiga i sina bedömningar om den fortsatta utvecklingen i år och förväntar sig en inbromsning för lokalbyggandet under andra halvåret.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy