Skip to main content

Fortsatt stark tillväxt för skolbyggandet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:00 CEST

Ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom skola och förskola har de senaste fyra åren visat stark tillväxt, enligt Industrifaktas konjunkturbevakning av byggmarknaden. Nivån 2015 låg nästan 40 procent över 2012 års, mätt i påbörjade husbyggnadsinvesteringar. Industrifaktas kommande konjunkturrapport i juni väntas visa en fortsatt positiv tillväxt för byggandet inom skola och förskola. Enligt preliminär statistik har det redan påbörjats projekt till ett värde som motsvarar hälften av 2015 års totalvolym. Bakom den positiva utvecklingen ligger både befolkningstillväxt, urbanisering samt behov av modernare undervisningslokaler menar Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy