Skip to main content

Gör-det-själv-marknaden planar ut på hög nivå

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 09:00 CEST

GDS-marknaden går en svalare konjunktur till mötes, enligt analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturbedömning. Efter att ha vuxit med omkring 7 procent under förra året, räknar Industrifakta med att hushållens inköp av byggmaterial för eget bruk kommer att öka med endast ett par procent i år. Kring 2017 väntas tillväxten i det närmaste plana ut helt. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, beror inbromsningen till stor del på att många hushåll har tidigarelagt en hel del byggprojekt till förra året, för att hinna ta del av det 50-procentiga ROT-avdraget, innan årets begränsning till 30 procent trädde ikraft. Vi noterar en mycket kraftig minskning både i antalet köpare och i avdragsbelopp från Skatteverkets ROT-statistik, fortsätter Jens. Dessutom visar prognoserna på en svagare tillväxt för hushållens konsumtion och utgifterna för sällanköpsvaror i år och nästa år. Industrifaktas egen sammanställning av omsättningen i den byggrelaterade handeln pekar på en nära nog oförändrad nivå hittills i år, vilket också stärker vår prognos säger Jens. Samtidigt ska man komma ihåg att GDS-volymen planar ut på en mycket hög nivå och det finns flera viktiga bakomliggande faktorer till att volymen ligger kvar. Sådana är den låga räntenivån, den stigande sysselsättningen och de höga småhuspriserna, som gör bostaden till ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ för penningplacering.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.