Skip to main content

Högkonjunktur i byggandet, men svagare för bygghandeln

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 09:00 CET

I Industrifaktas månadsindikatorer kan man följa omsättningsutvecklingen för den byggrelaterade detaljhandeln. Denna inbegriper järn-, bygg-, VVS- och färghandeln. När nu det mesta av förra årets statistik summeras, kan man notera att den procentuella tillväxten för omsättningen var högre under de första fem månaderna 2016 jämfört med samma period 2015. I maj förra året bröts den positiva trenden och andra halvåret 2016 utvecklades i ungefär samma takt som 2015. Omsättningsstatistiken står i skarp kontrast till den starka utvecklingen av husbyggandet förra året. Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, kommenterar uppgifterna. Dels var omsättningstillväxten mycket stark 2015, tack vare ROT-avdragets positiva effekter, dels bromsade tillväxten på Gör-det-själv-marknaden in på grund av amorteringskrav och reavinstskatt, något som bidrog till en minskad omflyttning i småhusbeståndet. Vi menar också att en ökad fokusering på nybyggnad kan hålla tillbaka ombyggnads- och underhållsåtgärder, inte minst på grund av personalbrist. Detta kan inverka negativt på byggvaruhandlarnas andel av byggmaterialdistributionen, eftersom en växande andel av byggmaterialet kommer direkt från fabrik.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy