Skip to main content

Hushåll riskerar trippelsmäll

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 09:00 CEST

Hushållens skuldsättning ökar i skuggan av drömmen om ett eget boende. De senaste fem åren har antalet bostadsrätter som tillkommit i beståndet av flerbostadshus varit nästan dubbelt så högt som för hyresrätter. Efterfrågan har gynnats av låga räntenivåer, stark ekonomisk tillväxt och ständigt stigande priser, vilket har lett till både nyproduktion av bostadsrätter och ombildning av hyresrätter. Denna utveckling riskerar att förstärka effekterna av en kommande lågkonjunktur befarar analysföretaget Industrifakta. Hushåll i nybildade bostadsrättsföreningar kan nämligen åka på en ekonomisk trippelsmäll när räntorna återgår till ett normalläge framöver. Dels stiger kostnaderna för det egna lånet dels ökar föreningens ränteutgifter, vilket kan innebära höjda avgifter för de boende. När den ekonomiska tillväxten bromsar in runt 2020 och räntenivån börjat normaliseras svalnar troligen även bostadsmarknaden ytterligare. Kontentan kan bli ökade boendekostnader och fallande priser. Ett sådant läge brukar innebära ökad amortering och lägre konsumtion hos många hushåll, vilket inverkar negativt på investeringar, sysselsättning och ekonomin i stort. Även rörligheten på bostadsmarknaden kan stanna av. Säljaren vill inte förlora pengar på sitt köp och samtidigt behöver de som vill göra bostadskarriär få över tillräckligt mycket pengar så att det räcker till insats i nästa boende.

Källa Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy