Skip to main content

​Industrins husbyggnadsinvesteringar på femårslägsta

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:00 CEST

Medan bostadsbyggandet nu når rekordnivåer och det privata och offentliga lokalbyggandet stiger kraftigt, fortsätter industrins husbyggnadsinvesteringar att utvecklas svagt. Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport var utfallet under perioden april-juni i år det sämsta på fem år, räknat i påbörjade investeringar och jämfört med samma period bakåt i tiden. Med 4,1 miljarder i ny- och ombyggnadsinvesteringar inom industrin, hamnade kvartal 2 i år 20 procent under de senaste fem årens kvartalsgenomsnitt.Industrifakta räknar med att industrisektorns husbyggande sjunker med i storleksordningen 10 procent i år för att sedan sakta återhämta sig under följande tvåårsperiod. Enligt Magnus Johansson på Industrifakta är utvecklingen en effekt av att svensk basindustri pressas av svag internationell återhämtning. Det går även att se en långsiktig trend inom svensk industri, som innebär att användningen av traditionella industrilokaler effektiviseras allt mer och ersätts av kontorsliknande lokaler i takt med ett växande tjänsteutbud och en mindre utrymmeskrävande tillverkning. Den ryckighet i investeringar som var vanligt förekommande inom industrin tidigare har vi inte sett i lika stor omfattning under de senaste tre åren, fortsätter Magnus. Som det ser ut nu finns det inte mycket som pekar på några större lokalinvesteringar under de närmaste två åren.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy