Skip to main content

Kapacitetsbrist bakom minskat byggnadsunderhåll 2016-2018?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 09:00 CET

Industrifakta beräknar att den totala volymen byggnadsunderhåll under 2015 växte med knappt 3 procent. Det betyder att utfallet låg i linje med den prognos för byggnadsunderhållet som sattes under hösten förra året. Prognosen för de kommande åren är försiktig och visar endast en svag ökning med 1-2 procent per år 2016-2018. Industrifaktas panel med större fastighetsföretag och bostadsbolag har även de modesta förväntningar på utvecklingen för byggnadsunderhåll. Ökad kapacitetsbrist och stigande priser i utförarleden i takt med att byggandet av bostäder ökar kan minska möjligheterna till att genomföra löpande byggnadsunderhåll hos kommersiella fastighetsägare.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy