Skip to main content

Konjunkturen på bostadsmarknaden, -rekordökning på tre år

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 09:00 CET

I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden. En tillbakablick på de senaste tre årens historik, visar med vilken kraft som bostadsmarknaden har utvecklats sett ur ett antal aspekter. Sedan 2013 har den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus ökat med lite drygt 25 procent. Den uppgången hamnar dock i skuggan av prisutvecklingen på bostadsrätter, som under samma period uppgår till drygt 40 procent. Det totala antalet beviljade bygglov för småhus under perioden januari-oktober 2016 var 65 procent fler än under samma period 2013. Motsvarande ökning för flerbostadshus var 75 procent. Enligt Industrifaktas senaste prognos väntas den totala volymen påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus ligga på en nivå som är 75-80 procent högre än 2013.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy