Skip to main content

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:00 CEST

Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som varje kvartal sammanfattar läget på byggmarknaden och ger prognoser om utvecklingen de kommande åren, visar en kraftig ökning av byggmaterialanvändningen hittills i år. Under första halvåret beräknas den sammanlagda volymen byggmaterial, som kan hänföras till ny- och ombyggnad av flerbostadshus och lokaler, ha ökat med omkring 30 procent jämfört med samma period förra året. De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna ökar på bred front och berör i stort sett alla typer av sektorer. Det enda område som inte utvecklas positivt för tillfället är industri och lager uppger Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport. Att byggandet är starkt koncentrerat till de tre storstadslänen framkommer också tydligt i rapporten. Tillsammans svarade Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län för 60 procent av byggmaterialanvändningen i samband med husbyggnad under första halvåret i år. Det fjärde största länet i sammanhanget är Uppsala län, med ca 6 procent av byggmaterialanvändningen under årets första sex månader.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy