Skip to main content

Långa bostadsköer inte en garanti för bostadsefterfrågan

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2018 09:00 CEST

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Många kommuner har lagt in en högre växel i bostadsproduktionen med hänsyn till långa och växande bostadsköer. Samtidigt har omfattande nyproduktion och åtstramningar på bolånemarknaden lett till prisfall och uthyrningssvårigheter på bostadsmarknaden. Oftast lyfter man fram storstäder och tillväxtregioner som särskilt utsatta eftersom man på dessa platser byggt mycket under kort tid. Mindre kommuner saknar emellertid inte svårigheter även om problemen där är av annan art. Analysföretaget Industrifakta har kontaktat många bostadsbolag på mindre orter, för att ta reda på hur man upplever marknadsförutsättningarna i samband med nyproduktion. Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta, menar att situationen är riskfylld även på dessa orter. Trots att projekten ofta är relativt små är situationen många gånger tuffare än jämfört med de större orterna. De långsiktiga förutsättningarna är inte heller givna. För det första har man något mer osäker befolkningstillväxt, som är mer känslig för konjunkturförändringar och för det andra gäller det att bestämma sig för vilka målgrupper man riktar sig mot och hur deras behov ser ut, eftersom befolkningsunderlaget är mer begränsat. Magnus Johansson menar att situationen har lett till ett växande behov hos de mindre kommunerna att göra lokala marknadsanalyser för att ta reda på flyttplaner och betalningsvilja hos de målgrupper som man planerar att bygga för.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy