Skip to main content

Lokalbyggandet bromsar in

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:00 CEST

I slutet av september släpper Industrifakta sin kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som beskriver läget på husbyggnads- och underhållsmarknaden. All statistik har inte kommit in ännu, men redan nu ser vi att det har skett en inbromsning för lokalbyggandet säger Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta. Det är främst inom det privata lokalbyggandet där kontor, handel och industri ingår, som det har skett en avmattning. Särskilt tydligt är det om man jämför utfallet av påbörjade byggprojekt under första halvåret i år jämfört med samma period 2014. Utvecklingen ligger i linje med vad vi förutspådde i våras fortsätter Jens och hänvisar till fortsatt svag internationell återhämtning och problem inom gruvnäringen, som svarar för en betydande del av industrins bygginvesteringar. Byggstarterna inom det offentliga husbyggandet under första halvåret i år visar emellertid på en positivare utveckling. Årstakten, som pekar på en 5-procentig tillväxt i år, följer vår prognos säger Jens Linderoth.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy