Skip to main content

Lokalbyggandet fortsätter att växa

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 09:00 CEST

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler, som ökade med omkring 18 procent 2016, visar en fortsatt stark tillväxt i år, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna, som hamnade strax under 130 miljarder 2016, uppgick under första halvåret i år till drygt 81 miljarder. Om takten i investeringarna håller i sig under resten av året skulle det innebära en ökning med 25 procent, något som Industrifakta dock inte förväntar sig. Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta, har analyserat siffrorna närmare och menar att om man jämför resultatet under första halvåret i år med samma period förra året, märker man att tillväxten är ganska marginell. Särskilt gäller detta det offentliga husbyggandet som faktiskt är lägre hittills i år jämfört med vid samma period förra året, vilket också ligger i linje med vår helårsprognos.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy