Skip to main content

Lokalbyggandet ökade men takten bromsade in 2016

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 09:00 CET

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler ökade kraftigt under 2016 efter tre år med relativt oförändrad volym. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna, som hamnade strax under 130 miljarder 2016, ligger i nivå med 2012 års siffror. Detta visar Industrifaktas kommande konjunkturrapport, som släpps i mitten av mars. Man kan konstatera att takten i investeringsökningen bromsade in avsevärt under sista kvartalet i år, vilket resulterade i att utfallet hamnade mycket nära våra prognoser, säger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta. Det är fortfarande industrins husbyggnadsinvesteringar som haltar medan kontor, handel och offentliga lokaler utvecklades mycket starkt säger Magnus.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera