Skip to main content

Ny konjunkturrapport från Industrifakta

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:31 CEST

Ny konjunkturrapport från Industrifakta

Politisk mischmasch stökar till det för byggbranschen!

  • 35 procent av de tillfrågade i Industrifaktas fastighetspanel förväntar sig en ökning av byggnadsunderhållet 2015 jämfört med i år.

  • I efterdyningarna av valet förväntas husbyggnad inom offentlig sektor enligt Industrifaktas prognoser minska med 2 procent 2014. Prognosen för 2015 är en ytterligare minskning med 5 procent.

  • Prognosen för påbörjat byggande avseende flerbostadshus skruvas upp ytterligare efter ett mycket starkt första halvår, prognos för 2014 är +10 procent och med en förväntad fortsatt god tillväxt under 2015.

Den positiva tendensen från första kvartalet håller i sig för småhusbranschen. Vid halvårsskiftet hade 3.500 nya bostäder i småhus påbörjats, vilket är 20 procent fler än vid samma tidpunkt 2013. Förväntningarna är att det påbörjas närmare 7.000 småhus i år, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med i fjol.

Fortsatt kraftig tillväxt för flerbostadshussektorn och en politisk enighet om att fler bostäder måste till för att klara Sveriges tillväxt är glädjande för aktörer inom bostadsproduktionen. I år förväntas drygt 27.000 lägenheter påbörjas och år 2016 väntas 30.000 vallen åter passeras, vilket inte har hänt sedan 2006.

Den politiska oron både på riksplan och i kommunerna avspeglas i en vikande marknad för påbörjat husbyggande inom offentlig sektor. Dock stabiliserar ombyggnadsektorn upp till viss del. Emellertid kommer vi från en period med ett historiskt högt byggstartande samt även det faktum att flera större projekt har påbörjats, vilket delvis kan förklara årets och nästa års förväntade negativa rekyl.

60 procent av de tillfrågade konsulterna i Industrifaktas konsultpanel förväntar sig en ökad efterfrågan av deras tjänster i år, vilket sänder positiva signaler inför 2015.Sedan starten 1978 har Industrifakta arbetat med att samla in, bearbeta och analysera kvalificerad marknadsinformation för strategiska beslut inom byggande, fastighetsförvaltning och energianvändning. Industrifakta sköter konjunkturbevakning åt byggare, branschorganisationer och företag inom bostads och fastighetssektorn.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy