Skip to main content

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2018 09:00 CEST

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren, väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan lika mycket. Enligt Industrifaktas analysansvarige Jens Linderoth har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen. Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver. Dels vet vi att många bostadsbolag har tvingats att skjuta fram renoveringar på grund av bristen på resurser, när nyproduktionen har varit som högst, dels tror vi att lokalanpassningar inom både kontor och detaljhandel kan öka med hänsyn till nya krav och arbetssätt genom tex digitalisering och den växande e-handeln. Samtidigt driver e-handeln en hel del nyinvesteringar i form av distributionsbyggnader och lager.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy