Skip to main content

Personalbrist i byggsektorn, en sanning med modifikation

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 09:00 CET

Många aktörer i byggbranschen är överens om att kapacitetsbristen är ett avgörande hinder för möjligheten att färdigställa de bostäder som behöver produceras de närmaste tio åren. En central del i detta är svårigheten att hitta rätt utbildad personal i utförarledet. Analysföretaget Industrifakta har tittat närmare på rekryteringssvårigheterna i de teknik- och installationsintensiva branscherna på byggmarknaden. Att personalbristen är en tydlig bromskloss är vi mycket medvetna om menar Patrik Wikman, som är VD på Industrifakta. Det finns emellertid stora skillnader mellan branscherna och när det gäller vilka typer av funktioner man efterfrågar. Vi noterar t ex att det inom el- och VVS-branscherna har blivit avsevärt mycket svårare att få tag på montörer under de senaste fyra årens mätningar. Samtidigt har situationen inte förvärrats då det gäller rekrytering av tjänstemän och ledningspersonal. Vad som också är intressant att peka på, fortsätter Patrik, är att vissa typer av installationsbranscher inte verkar ha drabbats av samma rekryteringsproblem. Exempel på sådana är sektorer som inte är lika hårt fokuserade på bostadsbyggandet, utan är mer inriktade mot industrisektorn eller offentliga byggnader. Intresset för renovering av småhus, de senaste årens ökade ROT-åtgärder och behovet av underhåll i flerbostadshus, har också bidragit till den ansträngda situationen. Detta bör ha påverkat el- och VVS-företagen i särskilt stor omfattning. Gemensamt för samtliga branscher vi studerat är att svårigheterna att rekrytera ledningspersonal verkar ha minskat. Problemen var avsevärt högre för några år sedan, säger Patrik, och vi tror att det beror på att generationsväxlingens effekter nu har klingat av.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.