Skip to main content

​​Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2018 09:00 CEST

Goda tider till trots, är det mycket svårt att hitta rätt typ av personal inom byggsektorn. Industrifakta genomför löpande ett stort antal intervjuer med företag som är verksamma inom bygg- och installationsteknik samt i konsultledet. En övervägande majoritet av de som intervjuats lyfter fram rekryteringssvårigheterna som det största problemet på marknaden just nu. Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta, uppger att det i genomsnitt är 9 av 10 intervjuade företag inom flera typer av konsult- och installationsbranscher som har svårigheter att rekrytera. Att tillväxten nu tenderar att bromsa in har ännu inte lett till någon lättnad på den fronten. Svårast är det att hitta personal på montagesidan. Detta hänger ihop med den fortsatt stora byggvolymen. Företag har överlag svårt att avsätta tid att utbilda nyanställda i tider av hög arbetsbelastning. Istället gäller det att få in självgående nyanställda med god utbildning och erfarenhet, vilket skärper konkurrensen om personal. Många företag vittnar om den hårda konkurrensen mellan företagen och oron för att mista arbetskraft till konkurrenter.

Källa Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy