Skip to main content

Rekryteringssvårigheter hämmar produktionen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 09:00 CEST

Enligt Industrifaktas panel med tekniska konsulter och installationsföretag är rekryteringsläget mycket ansträngt på de flesta håll. 9 av 10 av de tillfrågade företagen uppger att det är svårt att rekrytera rätt utbildad personal. Problematiken är emellertid inte begränsad till dessa sektorer, utan hela byggmarknaden känner av bristen på arbetskraft. Jenny Ingelström, som är analytiker på Industrifakta, säger att vi märker av att konkurrensen om utbildad och erfaren personal är oerhört stor hos alltifrån kommunernas tjänstemän på planavdelningarna via byggmaterialindustrin och anläggningssektorn till enskilda hantverkare och montörer på byggarbetsplatsen. Som Industrifakta har rapporterat tidigare kan bristen på personal leda till att byggstarter kan komma att skjutas upp eller att konkurrensen gällande anbud försvagas då företag inte har möjlighet att ta sig an fler uppdrag. Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna, vittnar om just dessa effekter. 45 procent av arbetsgivarna i undersökningen upplevde brist på arbetskraft vid rekrytering det senaste halvåret. Även resultatet från Konjunkturinstitutets barometerundersökning visar på liknande problematik. Där anges just rekryteringssvårigheterna som det främsta hindret för ökat byggande.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy