Skip to main content

​Risk för tillfälligt bakslag inom hotell och nöjeslokaler

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 09:00 CEST

Det påbörjade husbyggandet inom hotell och nöjeslokaler uppgick till närmare 4 miljarder kronor under första kvartalet i år enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Utfallet innebar att volymen mer än fördubblades gentemot samma period förra året. Den kraftiga ökningen kan emellertid hänföras till ett litet antal stora projekt, vilket tillfälligt drar upp volymen. Ett av dessa är hotellprojektet Urban Escape i anslutning till Gallerian i Stockholm. Ett annat är Barents center i Haparanda. Industrifakta menar att förutsättningarna för en fortsatt god tillväxt av husbyggnadsinvesteringarna är stora men att det finns en viss risk för en negativ rekyl för investeringarna på kort sikt. 2014 innebar ett rekordår för restaurangbranschen enligt Visitas konjunkturrapport. Omsättningen ökade med drygt 4 procent i fasta priser och ca 4 000 nya jobb skapades. Endast två gånger tidigare under 2000-talet har omsättningsökningen varit starkare. Tillväxtverket presenterade i sitt årsbokslut för turismen i Sverige en omsättningsökning med ca 5 procent. Utländska turisters konsumtion i Sverige steg med över 12 procent under samma period.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy