Skip to main content

Skolbyggandet fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 09:00 CET

Den samlade volymen av offentliga husbyggnadsinvesteringar låg under förra året kvar på 2016 års nivå, om man räknar påbörjade objekt. Flertalet sektorer utvecklades svagt eller negativt, men när det gäller skolbyggandet var trenden fortsatt positiv. De senaste fyra åren har investeringarna ökat med hela 70 procent, säger Magnus Johansson, projektledare på analysföretaget Industrifakta, som presenterar siffrorna i sin kommande konjunkturrapport. Det är flera faktorer som ligger bakom den kraftiga ökningen. Dels växer Sveriges befolkning och det sker en urbanisering som ökar behovet av skolor och förskolor i tillväxtområden, dels behöver många skolor byggas om och rustas upp efter mångårig förslitning. Sättet att använda skollokalerna förändras också i takt med nya krav, så det är inte bara byggteknisk förnyelse som krävs, utan även modernare och effektivare planlösning, avslutar Magnus.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy