Skip to main content

Småhusbyggandet förlorar mark mot flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 09:00 CET

Industrifakta spår kärvare tider för småhusbyggandet de närmaste åren och en av orsakerna handlar om urbaniseringen. Vi ser flera faktorer och drivkrafter som på kort, men också längre sikt minskar småhusbyggandets andel av den totala bostadsproduktionen, säger Jens Linderoth på analysföretaget Industrifakta. Dels är det de ekonomiska förutsättningarna för att köpa bostad som kan försämras, genom olika politiska åtstramningsåtgärder och ett slut på de stora räntesänkningarna, dels är det mer långsiktigt strukturella förändringar som kan gynna byggandet av flerbostadshus framför småhus. Urbaniseringen, köpkraften hos de som söker bostad och kommunernas prioriteringar är sådana faktorer. Inflyttningen till storstäder och en vilja att förtäta våra städer i kombination med en brist på mark, innebär sannolikt att kommunerna prioriterar flerbostadshus i detaljplanerna, för att genom högre exploateringsgrad ha större möjlighet att klara bostadsförsörjningen. Vi har en stark trend i att alltfler vill bo centralt och i tätort. Det gäller inte minst den växande gruppen av äldre. Dessutom har vi växande grupper av resurssvagare hushåll, dels nyanlända flyktingar och asylsökande, dels yngre hushåll som letar sin första bostad. I sin senaste konjunkturrapport väntar Industrifakta att det påbörjade småhusbyggandet planar ut kring en produktion av 10 000 småhusper år 2016-2017, samtidigt som nyproduktionen av flerbostadshus väntas fortsätta att växa under samma period.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.