Skip to main content

Stark svensk byggmarknad 2017, i ett nordiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2017 09:00 CET

I slutet på året presenterar analysföretaget Industrifakta en färsk konjunkturrapport för de nordiska ländernas byggmarknad. I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar växer den svenska byggmarknaden starkt i år. Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige visar under de första tre kvartalen en ökning med 12 procent, vilket kan jämföras med ca 5 procent i Norge och Finland. I Jämförelsen hamnar Danmark sist med en minskning med ca 4 procent. Under de kommande två åren räknar Industrifakta med att Sverige och Norge utvecklas svagare än sina grannländer Danmark och Finland. 2019 spås Norge och Sveriges husbyggnadsinvesteringar minska med 2-3 procent medan både Danmark och Finland ligger i en tillväxtfas.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy