Skip to main content

Starkast tillväxt för privata lokaler, Industrifaktas kommande konjunkturrapport

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av ca 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent. Det är privata ny- och ombyggnadsinvesteringar som ökar mest, medan de offentliga ligger kvar på samma nivå som 2016. Detta meddelar analysföretaget Industrifakta, som varje kvartal släpper en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta, påpekar att man i de senaste siffrorna kan se en inbromsning av ökningstakten i år. Våra prognoser för helåret 2017 har legat lite under den rådande ökningstakten, men med hänsyn till de färska investeringssiffrorna verkar det som om vi får rätt i vår bedömning av läget. I vår sensommarprognos trodde vi på en 2 procentig ökning av de privata och offentliga lokalinvesteringarna i år, vilket nu ligger ganska nära byggtakten för kvartal 1-3 avslutar Magnus.

Källa: Industrifakta

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy