Skip to main content

Stockholm, en magnet för offentligt husbyggande

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 09:00 CET

Den samlade volymen av ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor uppgick under årets första tre kvartal till närmare 50 miljarder kronor enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg Län. Både mätt i årstakt och om utfallet jämförs med samma period 2014, ligger utfallet nära Industrifaktas prognos på +5 procent för 2015. Det finns en stark trend mot ökad storstadskoncentration i siffrorna, enligt Jens Linderoth, analytiker på industrifakta. Koncentrationen till Stockholms län har vuxit särskilt kraftigt. För tio år sedan svarade Stockholms läns offentliga husbyggnadsvolym för 14 procent av hela rikets offentliga husbyggande. De senaste tre åren har den i genomsnitt legat kring 28 procent. Utvecklingen speglar den starka befolkningsökningen till Stockholmsregionen, som utöver efterfrågan på bostäder också genererar behov av offentliga lokaler. Byggandet av Nya Karolinska sjukhuset är också en starkt bidragande orsak till Stockholmskoncentrationen.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg Län

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy