Skip to main content

Storstadslänen växte inte i takt med övriga Sverige enligt Industrifakta

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 09:00 CET

Den totala volymen av husbyggande och underhåll beräknas enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport ha ökat med drygt 12 procent 2016 jämfört med året innan. Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta, konstaterar att utfallet hamnade väldigt nära företagets prognos på 10 procent. Vi var något försiktiga i våra bedömningar och takten i byggandet låg avsevärt högre under året men under det sista kvartalet bromsade utvecklingen in säger Jens. Enligt Industrifakta svarade de tre storstadslänen för närmare hälften av den totala volymen husbyggnad och underhåll. Tillväxten i dessa län var svagare än på riksnivå och beräknas ha uppgått till drygt 5 procent. Koncentrationen av byggandet och underhållsvolymerna till dessa tre län, visar hur viktig utvecklingen i dessa län är för hela rikets byggkonjunktur avslutar Jens Linderoth.

Källa Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera