Skip to main content

Sveriges bostadsprisutveckling i nordisk jämförelse

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:00 CET

Industrifakta presenterar varje kvartal en analys av byggande och konjunkturutveckling i de nordiska länderna. En färsk jämförelse mellan ländernas prisutveckling för lägenheter visar att kvadratmeterpriset på den svenska marknaden utvecklas svagast för tillfället. Bostadsrättspriserna i Sverige minskande med 0,5 procent under andra kvartalet jämfört med det första, något som bör ha sin förklaring i det införda amorteringskravet. I Norge ökade priserna för borettslagsboliger med 6 procent och i Danmark steg priserna för ejerlejligheder med 4 procent under samma period. Även på årsbasis stiger priserna snabbare i Norge och Danmark. Industrifakta menar att detta kan förklaras av att både Norges och Danmarks ekonomier visar en tydlig återhämtning efter ett par år av svagare tillväxt. I Norge var kvadratmeterpriset för borettslagsboliger under andra kvartalet ca 49 000 kr/kvm, vilket kan jämföras med Danmarks ejerlejligheder och Sveriges bostadsrätter som hamnar i spannet 32 000-37 000. När det kommer till bostadsbyggandet, visar Industrifaktas senaste prognoser på att Sverige hamnar på en klar förstaplats i år.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy