Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering

Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:00 CET

Trots den rådande högkonjunkturen och låg arbetslöshet får Kronofogden ta hand om allt fler obetalda räkningar. Myndigheten har aldrig tidigare fått in så många krav på obetalda skulder. För att möta budget- och skuldrådgivarnas behovet av fortbildning och stöd på landets kommuner har Infosoc rättsdata lanserat en ny rättsdatabas inom skuldsanering.

Ofentlighet och sekretess i förskola och skola - heldagsutbildning

Ofentlighet och sekretess i förskola och skola - heldagsutbildning

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 08:45 CET

Regler om offentlighet och sekretess aktualiseras ofta för både personal i förskolor och skolor och för dem som arbetar på förvaltningsnivå i en kommun. I en heldagsutbildning som hålls av Skoljuristen den 15 mars gör man en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur verksamheterna praktiskt bör hantera olika knepiga situationer.

Socialchefsdagarna i Jönköping, Träffa oss på Socialchefsdagarna!

Socialchefsdagarna i Jönköping, Träffa oss på Socialchefsdagarna!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:22 CEST

När deltagarna lämnade 2017 års Socialchefsdagar i Östersund fick de med sig varsin tändsticksask, för att hålla ljuset levande under året fram till Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping. Att leda i framtidens välfärd – det är temat för årets dagar i Jönköping, den 3–5 oktober.

Nyheter 1 träff

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Nyheter   •   Aug 27, 2019 14:45 CEST

På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Även våld och hot mot myndighetsföreträdare är ett allvarligt problem. Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna och för myndighetsutövning. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Evenemang 3 träffar

Utbildning: Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Utbildning: Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Evenemang   •   Sep 06, 2019 14:21 CEST

Den här utbildningen riktar sig till beslutsfattare i mottagandeprocessen för särskolan samt andra personer med arbetsuppgifter som är kopplade till denna process. Syftet är att ge en trygghet i arbetet och att skapa en rättssäkerhet i tillämpningen av gällande regler på området. Stort utrymme kommer att ges till egna frågeställningar.Under utbildningsdagen tar vi upp rutiner vid; beredning inf...

2019-10-09, 09:00 - 15:30 CEST

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Skånsk Brandskyddsdag 2019

Skånsk Brandskyddsdag 2019

Evenemang   •   Aug 27, 2019 14:29 CEST

Världen är i ständig förändring och det skapar nya utmaningar för våra räddningstjänster. Det säkerhetspolitiska läget ställer krav på hur Sveriges totalförsvar ska utformas. Klimatet förändras och det leder till nya risker för samhället så som intensiva regn och värmeböljor. Mitt i förändringarna står räddningstjänsterna som ska vara en del av det civila försvaret, möta nya utmaningar till föl...

2019-09-12, 09:00 - 15:30 CEST

MSB Revinge, Lokal: Motions-/fordonshall, GPS N 55º 43.500 E 013º 27.961, , Södra Sandby

Särskilt stöd i skolan - heldagsutbildning

Särskilt stöd i skolan - heldagsutbildning

Evenemang   •   Mar 05, 2019 14:17 CET

Brister i arbetet med särskilt stöd är en de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. I den här utbildningen som Infosoc Rättsdata tillhandahåller via Skoljuristen klargörs hur man kan arbeta rättssäkert med denna viktiga fråga. Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Foku...

2019-03-27 00:00 CET

Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Marknad
  • mausrilxa.gdbeuhrgckqvejishbt@vginhlfounsovyc.ulsebf