Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Infosoc lanserar inom kort webbutbildningen: Barnkonventionen - Barnens rättigheter i centrum

Infosoc lanserar inom kort webbutbildningen: Barnkonventionen - Barnens rättigheter i centrum

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 14:37 CEST

Sverige har redan förbundit sig att följa Barnkonventionen men dess nya ställning som lag från 1 januari 2020 kommer stärka den ytterligare och innebära att större krav ställs på korrekt tillämpning. Infosoc lanserar inom kort webbutbildningen: Barnkonventionen - Barnens rättigheter i centrum. FN:s konvention om barnets rättigheter och dess tillämpning.

Din kompletta leverantör av juridisk information - 30 år av kunskap och kvalitet

Din kompletta leverantör av juridisk information - 30 år av kunskap och kvalitet

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 13:46 CEST

Infosoc rättsdatabas är mer än bara rättsfall och lagar, utan är en komplett leverantör av juridisk information. Med 30 års erfarenhet av branschen känner Infosoc sina kunder och deras behov väl. I utbudet finns både breda och nischade rättsdatabaser. Samtliga är mycket användarvänliga. Infosoc kan även erbjuda kompetensutveckling i form av utbildningar på plats samt webbutbildningar.

Höstens utbildningar inom skola

Höstens utbildningar inom skola

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 11:45 CEST

Höstens utbildningsprogram inom skolområdet är klart! Välkommen att boka in dig redan nu. Hög kvalitet garanteras genom mycket kompetenta och erfarna föreläsare. Samtliga kurser hålls på plats i Stockholm via vår samarbetspartner Skoljuristerna. För mer info och bokning så är du välkommen att kontakta oss på 036-30 79 00, marknad@infosoc.se

Närvarorapportering via ansiktsigenkänning var integritetskränkande

Närvarorapportering via ansiktsigenkänning var integritetskränkande

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 13:32 CEST

Datainspektionen utfärdade en varning samt en sanktionsavgift om 200 000 kr till en kommun efter att en gymnasieskola hade använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro i ett försöksprojekt. Försöket hade inneburit ett otillbörligt intrång då eleverna hade kameraövervakats i sin vardagliga miljö.

Nyheter 1 träff

Utbildning om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolans verksamhet

Utbildning om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolans verksamhet

Nyheter   •   Jan 18, 2019 14:40 CET

Infosoc har Skoljuristen som samarbetspartner och kan genom dem nu erbjuda ett antal utbildningar. Den första av vårens utbildningar kommer att hållas i Stockholm den 22 februari. Utbildningen handlar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - om hur och i vilka situationer den nya lagen påverkar skolans verksamhet.

Evenemang Visa alla 7 träffar

Utbildning: Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Utbildning: Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Evenemang   •   Sep 24, 2019 15:01 CEST

Att vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Att ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan är också tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.Många gånger kan det dock uppstå situationer där det är svårt för skolan att veta hur långtgående deras skyldigheter är på olika områden och vilk...

2019-11-08, 09:30 - 12:30 CET

Plats: Utbildningen hålls på Piperska muren, Schelegatan 14, Stockholm. Mittemot Rådhusets huvudentré (10-15 min. promenad från Centralstationen/Cityterminalen). Vägbeskrivning, kommunikationer, parkering, karta: http://www.piperskamuren.se/hitta-hit

Utbildning: Särskilt stöd

Utbildning: Särskilt stöd

Evenemang   •   Sep 06, 2019 15:06 CEST

Brister i arbetet med särskilt stöd är en de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. I den här utbildningen klargör vi hur man kan arbeta rättssäkert med denna viktiga fråga.Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet...

2019-10-23, 09:00 - 16:00 CEST

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Utbildning: Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Utbildning: Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Evenemang   •   Sep 06, 2019 14:21 CEST

Den här utbildningen riktar sig till beslutsfattare i mottagandeprocessen för särskolan samt andra personer med arbetsuppgifter som är kopplade till denna process. Syftet är att ge en trygghet i arbetet och att skapa en rättssäkerhet i tillämpningen av gällande regler på området. Stort utrymme kommer att ges till egna frågeställningar.Under utbildningsdagen tar vi upp rutiner vid; beredning inf...

2019-10-09, 09:00 - 15:30 CEST

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Utbildning: Hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro

Utbildning: Hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro

Evenemang   •   Sep 06, 2019 14:09 CEST

De juridiska reglerna och en metod som fungerar!Förmiddagen ägnas åt en genomgång av de regler som blir aktuella vid långvarig skolfrånvaro. Bland annat tar vi upp frågor som: Ansvarsfördelning skola, hem, socialtjänst m.fl. Skyldighet att samverka. Anmälningsplikt. Särskilt stöd respektive särskild undervisning Sekretessfrågor Nyheter: Förtydligat ansvar för rektor Information till hemkommunen...

2019-10-03, 09:30 - 15:00 CEST

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.