Pressmeddelanden Visa alla 64 träffar

Osby kommun lanserar app för felanmälningar och synpunkter

Osby kommun lanserar app för felanmälningar och synpunkter

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 08:10 CEST

Osby kommun är en av de drygt 70 svenska kommuner som nu använder molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla och förbättra sin verksamhet. Tjänsten gör det enkelt för invånare och företag att komma i kontakt med kommunen och lämna felanmälningar och synpunkter. Från och med den 25 juni blev det möjligt även för invånarna i Osby kommun att anmäla fel och lämna synpunkter via en mobilapp.

Smarta städer samarbetar med hjälp av IT-tjänst

Smarta städer samarbetar med hjälp av IT-tjänst

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 12:58 CEST

Community, crowdsourcing och crowdfunding – smarta begrepp som gör det möjligt att samarbeta. Med molntjänsten Infracontrol Online som används i fler än 80 kommuner omsättes detta i praktiken. Medlemmarna bidrar med erfarenheter, idéer och finansiering så att tjänsten ständigt utvecklas. Men framför allt skapar den en levande medborgardialog där man kan hjälpas åt att förenkla allas vardag.

Smarta städer tar kontroll

Smarta städer tar kontroll

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 08:15 CEST

Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, vilket ställer höga krav på den infrastruktur som vi är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Vårt samhälle förses med många tekniska installationer, vilka kan vara komplicerade att ha koll på. Städer som vill vara smarta på riktigt tar kontroll genom att övervaka alla tekniska system och ta emot felrapporter från invånarna.

Enkel SMS-lösning varnar invånare för översvämningar

Enkel SMS-lösning varnar invånare för översvämningar

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 22:26 CEST

Översvämningar är ett ovälkommet och tyvärr ofta återkommande problem. Med enkla mätstationer som ansluts till tjänsten Infracontrol Online bevakas nivåerna kontinuerligt och varningsmeddelanden kan skickas ut till ansvariga. Genom en funktion för prenumeration på störningsmeddelanden finns även möjlighet för fastighetsägare och allmänhet att snabbt och enkelt via SMS ta del av varningarna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.