Elevenate genomför nyemission

Nyheter   •   Feb 08, 2017 11:32 CET

Med nyemissionen vill Elevenate stärka sin position på nya och befintliga marknader bland annat genom satsningar på kommunikation i sociala medier. Bolaget vill även förbättra den interna strukturen avseende it, kundservice och redovisning.

Tempus vann stor upphandling i Östersund

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:13 CEST

Umeåbaserade Tempus har en mycket positiv utveckling med flera nya kommuner som använder deras produkt för förenklad schemaläggning och närvarohantering i förskolan. I slutet av juni skrev de ett nytt avtal med Östersunds kommun.

Netrounds inleder samarbete med Elastisys, framstående forskningsavknoppning från Umeå

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 10:10 CET

Luleå, 21 februari 2018

Netrounds är en ledande leverantör av mjukvarubaserade lösningar för aktiv testning, övervakning och automatiserad kvalitetssäkring till leverantörer av kommunikationstjänster. De tillkännager idag ett samarbete med Elastisys, en avknoppning från en ansedd forskningsgrupp vid Umeå universitet. Tillsammans genomför de unik och proaktiv kvalitetssäkring av nättjänster.

Förebygger stora problem

I detta koncepttest kombineras omfattande nättjänstmätningar (från Lager 2 till Lager 7) från Netrounds aktiva övervakning med algoritmer för prediktiv analys för att förutsäga avvikelser och brister i nätprestanda innan de inträffar. Detta gör det möjligt för nätdrifttekniker att prioritera försämringar i tjänstekvalitet som hotar att påverka kunder i god tid innan kunderna faktiskt får ta smällen. Detta förbättrar nätets allmänna ”hälsotillstånd” och gör kunderna mer nöjda.

Preliminära resultat från den gemensamma lösningen finns nu tillgängliga och visar på imponerande prediktionsförmåga. I detta inledande koncepttest används indikatorer (bl.a. RTP-jitter i ms – se nedan) som mäts aktivt genom att riktig trafik skickas in i en stor kunds IP-kärnnät som är i reguljär drift. Diagrammet nedan visar faktiskt, aktivt uppmätt RTP-jitter (i rött) som ritats ovanpå algoritmens förutsagda jitternivå (i blått). Prediktionsalgoritmen körs oavbrutet och ser löpande en timme framåt i tiden. Som diagrammet visar stämmer förutsagt och verkligt jitter överens med hög korrelation.

Gör nätdriften mer effektiv
- Kombinationen av våra högkvalitiva och tjänstecentrerade, aktiva mätningar och Elastisys intelligenta algoritmer har visat sig träffsäkert förutsäga anomalier i många olika nättjänster och nätdomäner, säger Anders Bergsten, produktchef på Netrounds. Möjligheten att proaktivt kvalitetssäkra sina nättjänster gör att våra kunder kan avsevärt minska antalet fel i näten som påverkar deras slutanvändare negativt. De kan reagera mycket snabbare och på ett mycket mer välprioriterat och målinriktat sätt, så att de lägger resurser på de larm och fel som har den största inverkan på kundupplevelsen.

- Våra algoritmer bygger på årtionden av ledande forskning och är skräddarsydda för nätspecifika användarfall, säger Robert Winter, vd för Elastisys. Det är väldigt viktigt att betona att precisa resultat bara kan erhållas när relevant och högkvalitativt data finns tillgängligt – såsom de indikatorer från aktiva mätningar som Netrounds tillhandahåller.

För mer information om proaktiv kvalitetssäkring och prediktiv nätverksanalys, eller för att be om en demonstration, var vänlig kontakta demo@netrounds.com. Ska du närvara vid Mobile World Congress från 26/2 till 1/3? I så fall kan du boka in en träff med experter från Netrounds och Elastisys på netrounds.com/mwc2018/.

Om Netrounds
Netrounds tillhandahåller lösningar för aktiva nätmätningar i fysiska nät, hybridnät och virtuella nät. Netrounds programmerbara, mjukvarubaserade funktioner för testning, kvalitetssäkring och övervakning låter telekomoperatörer och tjänsteleverantörer förbättra slutanvändarnas upplevelse av IP-baserade tjänster såsom internet, tv, röstsamtal och andra kvalitetskrävande affärstjänster. Netrounds lösningar används av fler än 250 nätoperatörer, tjänsteleverantörer och företag världen runt. Netrounds har sitt huvudkontor i Luleå och har kontor även i Stockholm samt i Boston, Massachusetts. För vidare information, gå till https://www.netrounds.com/.

Om Elastisys
Elastisys produkter och tjänster bygger på årtionden av internationellt ledande forskning inom distribuerade system, datormoln och autonom hantering av virtualiserade resurser. Elastisys grundades 2011 och är en avknoppning från den ansedda forskningsgruppen för distribuerade system (www.cloudresearch.org) vid Umeå universitet.

Presskontakt
Netrounds
Kaela Loffler
+46706340069
kaela.loffler@netrounds.com

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 9 anställda med kontor i Östersund. Sedan den 1 januari 2017 är Inlandsinnovation en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

Netrounds är en ledande leverantör av mjukvarubaserade lösningar för aktiv testning, övervakning och automatiserad kvalitetssäkring till leverantörer av kommunikationstjänster. De tillkännager idag ett samarbete med Elastisys, en avknoppning från en ansedd forskningsgrupp vid Umeå universitet. Tillsammans genomför de unik och proaktiv kvalitetssäkring av nättjänster.

Läs vidare »

Prestigefyllt pris till Netrounds – nya jobb till Luleå

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:47 CEST

Luleåföretaget Netrounds har nyligen fått en prestigefylld utmärkelse. Tillsammans med sin partner, det världsledande nätverksföretaget CA Technologies, har de blivit utsedda till ”EMA Networking Innovator Award for the First Half of 2017”. Netrounds utökar samtidigt sin verksamhet och söker tre nya medarbetare!

Jörgen Larsson tillförordnad vd för Inlandsinnovation

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:40 CEST

Inlandsinnovations styrelse har beslutat att utse Jörgen Larsson till tillförordnad vd för Inlandsinnovation. Han tillträder sin tjänst från och med i dag. Jörgen ersätter Peter Gullander.

Umlax AB har utsetts till årets livsmedelsexportföretag 2017!

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 13:49 CEST

Årets Livsmedelsexportör är ett välmående företag med mer än 40 anställda. En dynamisk mix av akademiker och skickligt yrkesfolk fördelade på sex produktionsanläggningar samt en förädlingsanläggning i södra Lappland.

Aktiv förvaltning Inlandsinnovations huvudfokus

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 16:36 CEST

– Försäljningen av Limes Audio och framgångarna för flera av våra företag är ett tydligt exempel på att vår modell för aktiv förvaltning fungerar väl. Det visar också att det finns företag med stor potential i norra Sverige och att riskkapital kan spela en viktig roll i deras utveckling, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

Förvaltning och förberedelse inför samgåendet med Saminvest

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 15:59 CET

Fjärde kvartalet, oktober - december 2016 • Investeringar om 10 miljoner kronor i fyra befintliga portföljföretag. Tre innehav har avyttrats. • Resultat efter beräknad skatt uppgick till -33 miljoner kronor. • Kassaflödet uppgick till 4 miljoner kronor. • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.

Ruta ett växer vidare med långfilm och leksaker

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 15:39 CET

Barnmedieföretaget Ruta Ett från Falun satsar högre och gör långfilm och leksaker av deras animerade serie Stadens Hjältar. De är strategisk partner med YouTube och har över 80 miljoner visningar i månaden. Stadens Hjältar kan ses på TV i 50 miljoner hushåll. Inlandsinnovation gick in som ägare 2014 med en första investering om fem miljoner kronor.​

Fortsatt fokus på förvaltning

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 16:13 CEST

Delåret, januari-september 2016: Investeringar om 48 miljoner kronor i 16 nya och befintliga portföljföretag. Sju innehav har avyttrats. Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -44 miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till -52 miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor. ​

Om Inlandsinnovation AB

Vi förvaltar statligt riskkapital

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 9 anställda med kontor i Östersund. Sedan den 1 januari 2017 är Inlandsinnovation en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

Adress

  • Inlandsinnovation AB
  • Akademigatan 2
  • 831 40 Östersund