Skip to main content

Inlandsinnovation investerar i Ekonord Invest

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2013 10:58 CET

Inlandsinnovation investerar i riskkapitalbolaget Ekonord Invest AB och medverkar därmed till utveckling och tillväxt i de gröna näringarna i norra Sverige.

‒ Det är mycket positivt att Inlandsinnovation kommer in som delägare i Ekonord genom att överta Sjätte AP-fondens andel. Att utveckla de gröna näringarna är viktigt för norra Sverige och med Inlandsinnovation kan vi växla upp denna ambition. Dessutom har både Inlandsinnovations ordförande respektive vd en gedigen samlad erfarenhet av de gröna näringarna, vilket är en extra tillgång för de företag vi investerar i, säger Per Åsling, ordförande i Ekonord.   

Ekonord Invest AB har sin verksamhetsbas i Trångsviken, Jämtland. Riskkapitalbolaget investerar i och utvecklar företag inom de gröna näringarna: jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa.  

‒ Tillväxtpotentialen hos de små och medelstora företag som Ekonord investerar i är god och att vi kan komplettera ett befintligt riskkapitalbehov med Inlandsinnovations investeringskraft skapar möjligheter inom många smala gröna nischmarknader, säger Susanne Olofsson, vd för Ekonord.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag med säte i Östersund. Inlandsinnovation investerar i företag i norra Sveriges inland som vill växa.  

‒ Att vi investerar i Ekonord innebär att Inlandsinnovation får en tydlig profil inom de gröna näringarna, som är en motor för tillväxt i norra Sveriges inland och som har fått en ny och mer central roll i en hållbar samhällsutveckling i stort, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.     

Genom den nya investeringen ansluter sig Inlandsinnovation till Ekonords ägargrupp med sex tunga aktörer inom de gröna näringarna: LRF, Arla, Sveaskog, Länsförsäkringar, ICA och EO.N.  

För mer information:

Per Åsling, ordförande Ekonord Invest AB, mobil 0706-07 70 30.

Susanne Olofsson, vd Ekonord Invest AB, mobil 070-87 410 24.

Gunnar Olofsson, vd Inlandsinnovation AB, mobil 0703-34 15 16.

 

 

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 5 anställda och huvudkontor i Östersund.