Skip to main content

Inlandsinnovation investerar i Idea2Innovation

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 12:05 CET

Inlandsinnovation går in med ägarkapital på 2,5 miljoner kronor i molntjänstföretaget Idea2Innovation i Åre.

‒ Med det nya ägarkapitalet från Inlandsinnovation får vi resurserna som behövs för att ta en stark position på marknaden för molntjänster. Vi är övertygade om att framtidens verksamhetssystem måste bygga på samma logik som sociala medier och utifrån denna vision har vi byggt WIDE Idea Management, säger Jakob Lindvall, vd för Idea2Innovation Sweden AB. 

I Åre är entreprenörskraften stark. Hit flyttade grundarna av Idea2Innovation, Jakob Lindvall och Åse Angland Lindvall, år 2009 för att förverkliga sina entreprenörsdrömmar och skapa en ny livsstil.

‒ Vi tror på det kreativa teamet bakom Idea2Innovation. Deras molntjänst ligger rätt i tiden och har goda förutsättningar att lyckas på en marknad i stark tillväxt. Vi investerar för att kunna realisera bolagets tillväxtpotential, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.

IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat Sveriges första kommersiellt tillgängliga IT-system för idébaserat utvecklingsarbete ‒ WIDE Idea Management. Det är en molnbaserad tjänst och social plattform där idéer från medarbetare, kunder eller samarbetspartners fångas upp och utvecklas till konkreta förbättringar eller nya produkter och tjänster. Tjänsten är även ett forum där ledningen kan belysa problem och utmaningar som kräver nya idéer och lösningar. WIDE Idea Management bygger på den senaste tekniken och tillhör en helt ny generation av verksamhetsstödjande system på internet.

För mer information:

Gunnar Olofsson, vd Inlandsinnovation AB, mobil 0703-34 15 16.

Jakob Lindvall, vd Idea2Innovation, mobil 0708-25 90 10.   


Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 5 anställda och huvudkontor i Östersund.