Skip to main content

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 10:20 CEST

Inlandsinnovation har till och med halvåret 2013 investerat i ägarkapital med totalt 197 miljoner kronor i 20 bolag, lånat ut 222 miljoner kronor och tillskjutit 5 miljoner kronor i form av en förlagsinsats. I juni utökades Inlandsinnovations investeringsmandat till att omfatta de sju nordligaste länen i sin helhet.  

Halvåret januari–juni 2013

  • Halvårets resultat efter skatt uppgick till 39 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -73 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid halvårets slut uppgick till 1 555 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kort- och långfristiga placeringar uppgick till 38 miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat halvårets resultat.
  • Inlandsinnovation har under första halvåret tecknat totalt 11 aktieägaravtal samt tecknat låneavtal med 2 portföljbolag.
  • Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i ägarkapital med totalt 197 miljoner kronor i 20 bolag, lånat ut 222 miljoner kronor samt tillskjutit 5 miljoner kronor i form av en förlagsinsats.

 Andra kvartalet 2013

  • Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till 12 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -85 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 555 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kort- och långfristiga placeringar uppgick till 38 miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat kvartalets resultat.
  • Under kvartalet tecknade Inlandsinnovation 5 investeringsavtal avseende ägande i de nya portföljbolagen Elevenate AB, Enycon AB, Flexibla Bostäder Nord AB, Globisen AB och Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB.

Läs hela rapporten: Halvårsrapporten för januari–juni 2013 inklusive delårsrapporten för april‒juni 2013 finns att ladda ned på www.inlandsinnovation.se och på Inlandsinnovations pressrum på MyNewsdesk.

För mer information kontakta vd Gunnar Olofsson eller ekonomichef Barbro Ederwall, telefon 0771-15 01 80.

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 6 anställda och huvudkontor i Östersund.