Skip to main content

Inlandsinnovations vd Gunnar Olofsson lämnar bolaget

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 16:57 CET

Styrelsen för Inlandsinnovation AB har beslutat att entlediga Gunnar Olofsson som vd för bolaget. Orsaken är att styrelsen och vd har olika uppfattning om bolagets fortsatta strategiska utveckling.

Rekryteringen av ny vd inleds nu och beräknas vara klar till årsstämman den 29 april 2014.

Som tillförordnad vd har styrelsen utsett Håkan Berg, som närmast kommer från Swedbank där han ingick i koncernledningen.

‒ Håkan Berg har en gedigen yrkesbakgrund som kommer Inlandsinnovation väl till pass i den
utvecklingsfas bolaget befinner sig i, säger Leif Zetterberg, Inlandsinnovations styrelseordförande. 

‒ Gunnar Olofsson har etablerat Inlandsinnovation som finansiell aktör i norra Sverige och styrelsen tackar honom för ett gott arbete, säger Leif Zetterberg.

 

För mer information:

Leif Zetterberg, styrelseordförande, Inlandsinnovation AB, mobil 0705-88 41 84.   


Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 7 anställda och kontor i Östersund.