Skip to main content

Startskott för nytt nätverk inom maskinbearbetning

Nyhet   •   Feb 11, 2014 11:43 CET

Tillverkande företag med intresse för maskinbearbetning är målgruppen för det nya nätverk som går under namnet Temagrupp Bearbetning Väst. Bakom nätverket står Innovatum tillsammans med Produktionstekniskt centrum.

Syftet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och utvecklingssamverkan mellan företag samt att underlätta kontakter mellan akademi och näringsliv. Utvecklingssamverkan är ett sätt att få mycket gjort med en liten insats. Företagen som medverkar har unika frågeställningar men lösningarna kan vara generella.

Fokus på praktiska försök
Inriktningen är att fokusera på de aktiviteter som skapar utveckling och värde för företagen och fokus kommer att ligga på praktiska försök snarare än seminarier. Att delta i nätverket är kostnadsfritt och man deltar i de aktiviteter som passar. Nätverket samordnas av Innovatum som en neutral part med uppdraget att främja regionens konkurrenskraft.

Var med från start
Vi kommer att starta upp nätverket med en kick-off den 13 mars mellan kl.13-16. Ta chansen att vara med från början! Vi hälsar dig som arbetar på ett tillverkande företag och har ett intresse för maskinbearbetning mycket välkommen.

Läs mer om Kick-Offen

För mer information kontakta:
Tommy Christensen, Fokusområdesansvarig för Produktionsteknik
Joakim Skoog, Verksamhetsledare Produktionstekniskt Centrum

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera