Skip to main content

Innovatumprojekt leder till nya underleverantörer till GKN Aerospace

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 08:15 CET

På initiativ av GKN Aerospace startade Innovatum i höstas ett projekt för att utvärdera gnistning som bearbetningsmetod vid serieproduktion. Det huvudsakliga målet med projektet var att bygga upp kunskap och kompetens hos regionala företag för att kunna leverera komponenter till GKN Aerospace. Komponenter som man idag köper in från bland annat amerikanska underleverantörer. Med i projektet var underleverantörerna Tooltec AB i Trollhättan, Brogrens Industries i Älvängen och Mastec Components i Ulricehamn, men också utrustningsleverantörer som TL Maskinpartner och Samek Tools.

– Projektet är ett mycket lyckat exempel där både kunder, konkurrenter och leverantörer sitter med i samma projekt och utvecklar en teknik, säger Lars Anger, projektkoordinator på Innovatum.

Gnistning är en metod som används till finbearbetning av hårdmetall där man får ett bättre eller likvärdigt resultat som med fräsning och svarvning. Tidigare har gnistning använts för enstycksproduktion men i projektet har man nu visat att metoden kan kostnadsoptimera bearbetningen vid serieproduktion av ingående detaljer i bland annat flygmotorer, med ett lyckat resultat.

I projektet tog Innovatum in en maskin som underleverantörerna har kunnat jobba med för att utveckla sina kunskaper. Att resultatet från projektet har fallit ut så bra beror på att det finns ett tydligt mål och att det bygger på verkliga behov.

– Det har varit väldigt bra att vi som egentligen är konkurrenter kan samlas med hjälp av en neutral aktör för att kunna diskutera och jobba mot ett gemensamt mål, säger Johan Larsson på Brogrens Industries.

– Det har gett oss en insyn i för oss en ny teknik, och kunskap om vilka möjligheter som finns, säger Ulf Wilhelmsson på Mastec Components.

– Utan projektet hade vi inte haft möjlighet att utvärdera den här metoden eftersom den hade varit för svår och kostsam att utföra i egen regi, Kristian Lindahl på Tooltec. 

De initiala resultaten är positiva och ger möjligheter till utveckling och tillväxt i regionen. Projektet har delvis finansierats med medel från regeringens näringslivssatsning i och med Saabs konkurs. 

För mer information kontakta

Lars Anger, Innovatum, 0520-289 324


Innovatum är ett utvecklingscentrum där lärande insikter och kunskaper byggs upp mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Med ett öppet sinne och en tillåtande attityd vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och göra skillnad för de som vill utvecklas hos oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy