Skip to main content

Innovatums projekt Wargön Innovation får EU-medel

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 11:55 CET

Tillväxtverket har beviljat Wargön Innovation EU-medel fram till hösten 2019. Wargön Innovation kan därmed ta nya steg på vägen till fysisk etablering av en ny innovationsmiljö på Wargön. Med en basfinansiering av samhällsmedel på 22 mkr från första juli 2016 och fram till hösten 2019 kan Vänersborg och Västsverige nu ta en tydlig roll i omställningen till nya hållbara material. Wargön Innovation kan etablera en ny testbädd för att kunna utveckla, testa och demonstrera produkter och processer under verkliga förhållanden innan de kan nå sin marknad. Det blir en viktig länk i den kedja som tar innovationer från idé till kommersialisering.

Mycket har hänt inom Wargön Innovation, intresset för Wargön Innovations arbetsmodell är stort och projektets analyser och hypoteser håller. Målet har varit att under 2016 lämna den första fasen, uppbyggnadsfasen och gå in ett andra steg, etableringsfasen som bland annat innebär en fysisk etablering på platsen. Tillväxtverkets beslut om EU-medel ur Västsveriges regionala strukturfondsprogram gör detta steg möjligt att ta. Projekt Wargön Innovation kommer även i etableringsfasen att drivas av Innovatum och projektet får nu en basfinansiering med samhällsmedel på totalt ca 22 miljoner kronor för perioden fram till hösten 2019. Utöver EU-medlen blir Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun delfinansiärer även för etableringsfasen.

Planerna för en fysisk etablering på Wargön kan nu bli mycket konkreta. Målet är att under våren 2016 kunna ta beslut om byggstart för en första etapp av uppbyggnaden av en ny innovationsmiljö där hållbara materialinnovationer kan utvecklas. Byggnaden planeras med lokaler för Wargön Innovations egna behov med resurser för projektutveckling, projektledning, laboratorium mm och dessutom med lokaler för pilotanläggningar där innovationer kan ta avgörande steg i sin utveckling.

Wargön Innovation föddes som en följd av utvecklingsprocesser efter nedläggningen av Holmens pappersbruk i Vargön. Projektet initierades från lokal nivå 2012 men har utvecklats och har nu en regional förankring och uppmärksammas på nationell nivå som en ny innovationsaktör. Wargön Innovation drivs av Innovatum på uppdrag av Vänersborgs kommun och idag med huvudfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Det finns stora behov av nya klimatsmarta material som ersättning för material som idag ofta är fossilbaserade. Wargön Innovation har identifierat betydande utmaningar för materialinnovationer att ta steget från idéskeden till kommersiellt gångbara produkter och har utvecklat en arbetsmodell för att hantera dessa utmaningar. Modellen knyter samman intressenter och medverkar till att bygga nödvändiga värdekedjor, samarbeten, projektutveckling etc på sätt som nya aktörer med goda idéer ofta inte klarar själva. Många nya innovationer stannar i laboratoriets gramskala idag.

Tillgången på kvalificerade test- och demonstrationsmiljöer är avgörande för att idéer ska utvecklas till framgångsrika innovationer och kommersialiseras. Klusterutveckling är en hörnsten i strategin bakom Wargön Innovation. Kluster betyder tillgång till kompetens och resurser inom ett visst teknikområde som möjliggör innovation och snabb marknadsutveckling för de företag som etablerar sig. Innovationerna måste ta steg i skalan gram-kilo-ton för att kunna etableras på marknaden.

Ytterligare information: Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation Tel 072 802 1133.

INNOVATUM är ett utvecklingscentrum som arbetar för att främja innovation, utveckling och entreprenörskap samt väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Med ett öppet sinne och en tillåtande attityd vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och göra skillnad för de som vill utvecklas hos oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy