Skip to main content

Svenska biogasrapporter sökbara i ny sökmotor

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:02 CEST

Implement är ett skandinaviskt Interreg-projekt, som ska stärka hållbar tillväxt genom att sätta produktion och utnyttjande av biogas på dagordningen hos offentliga aktörer i KASK-regionen, d.v.s. runt Kattegatt och Skagerack.

Från Sverige deltar Innovatum tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund, Trollhättan Energi AB, Dalslands Kommunalförbund och Lysekils kommun. Innovatum är ansvarig för ett delprojekt inom Implement som handlar om att öka kommunikationen och spridningen av resultat inom biogasområdet. Tillsammans med SGC har Innovatum tagit fram en sökmotor som ska bidra till detta. I dagsläget finns ca 1000 biogasrapporter sökbara, sökmotorn innehåller rapporter från företag, myndigheter och akademin.

Rapporterna har fram till nu varit spridda på respektive organisationer men nu är rapporterna och
resultateten samlade. Sökmotorn gör att alla i biogasbranschen mycket lättare kan ta del av vad som gjorts och risken för upprepning minimeras.

- Sökmotorn är ett effektivt sätt att delge varandras resultat och också ta tillvara på kompetenser.  Nu kan vi snabba på utvecklingen av biogasbranschen, säger Peter Eriksson som leder Innovatums projekt.

Den svenska sökmotorn är alltså igång och nu jobbats det för fullt med finansiering för att utveckla
sökmotorerna för Norge och Danmark.

- Nästa steg är sedan att sammankoppla dessa med den svenska sökmotorn – då täcker vi upp ett stort antal rapporter och dess resultat inom biogasområdet för hela Skandinavium, säger Tobias Persson från SGC.

Implement finansieras av Europeiska Unionen - Europeiska fonden för regional utveckling, Region Midjylland och Västra Götalandsregionen. Finansiellt stöd för framtagningen av sökmotorn har också
givits av Energigas Sverige, Svenskt vatten och Avfall Sverige.

Ta del av sökmotorn på:

 http://www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/FoU/Aktuell-forskning

Innovatum är ett utvecklingscentrum där lärande insikter och kunskaper byggs upp mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Med ett öppet sinne och en tillåtande attityd vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och göra skillnad för de som vill utvecklas hos oss.

SGC är ett företag inom hållbar utveckling med ett nationellt uppdrag. SGC samordnar teknisk utveckling kring framställning, distribution och användning av energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. SGC ägs av E.ON, Energigas Sverige, Swedegas AB, Göteborg Energi, Lunds energi och Öresundskraft.


Innovatum är ett utvecklingscentrum där lärande insikter och kunskaper byggs upp mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Med ett öppet sinne och en tillåtande attityd vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och göra skillnad för de som vill utvecklas hos oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy