Skip to main content

Taggar

forskning 53 material 33 förpackning 33 papper 24 cellulosa 23 innovation 21 vetenskap 18 kolfiber 18 lignin 16 livsmedel 9 energi 9 nanocellulosa 8 Bioekonomi 7 massa 7 bioraffinaderi 7 skogsindustri 6 lignoboost 5 process 5 miljö 5 termografi 4 förpackningar 4 produktsäkerhet 4 design 4 papperstillverkning 4 normpack 3 testbädd 3 bränsle 3 kemikalier 3 fiber 3 matsvinn 3 konsumentundersökning 3 pappersfysik 2 licentiatavhandling 2 innventia 2 scanpack 2 eu 2 tryckkvalitet 2 sustainable expanding bowl 2 konsument 2 skogsråvara 2 pris 2 kartong 2 mätteknik 2 förnybar 2 avhandling 2 massabruk 2 mfc 2 scanstar 2 lca 2 biomaterial 2 tidning 2 läkemedel 2 utveckling 2 klimat 2 Hållbarhet 2 bioplast 2 pappersbruk 2 förpackningsdesign 2 flygbränsle 2 certifikat 2 skog 2 komposit 2 emittans 2 produkt 2 packforsk 2 rapport 2 doktorsavhandling 2 demonstratorer 2 stfi 2 förnyelsebar 2 tidskrift 2 lagstiftning 2 biobränsle 2 renewable 1 blogg 1 kompetenscentrum 1 ir-kamera 1 tillverkning 1 paper physics 1 3d-utskrift 1 produktionsprocesser 1 resurseffektivitet 1 lignojet 1 hantering 1 textil 1 bestrykningsforskning 1 framtidsscenarier 1 kemi 1 PiiA 1 grafisk 1 energieffektivisering 1 databas 1 3d 1 kemisk analys 1 cellulosatrådar 1 grafisk design 1 reklam 1 projektledarutbildning 1 a cellulose-based society 1 lennart eriksson 1 kolhydratsammansättning 1 flyttbar fabrik 1 konstruktion 1 emc 1 polymerer 1 bok 1 lättviktsmaterial 1 björk 1 självrengörande 1 bilindustri 1 hall 1 polymerteknologi 1 katalog 1 strategier 1 varmpressning 1 kalandrering 1 reach 1 köpbeteende 1 plastovation 1 logistik 1 3d-förpackning 1 kompositmaterial 1 mekanisk massa 1 standardisering 1 sustainability 1 3d-papper 1 processvariation 1 klimattest 1 framsyn 1 xylan 1 kompositer 1 energieffektivitet 1 http://www.innventia.com/sv/exempel-pa-projekt/aktuella-projekt/a-cellulose-based-society/ 1 resurseffektiv 1 research 1 mjukpapper 1 cirkulärt 1 skogsindustrin 1 affärssystem 1 biojetbränsle 1 biopolymers 1 bioraffianderi 1 förpackningsstandard 1 provningsmetoder 1 utrustning 1 industrialisering 1 livscykelanalys 1 fou 1 butik 1 van den akker prize 1 papperskasse 1 säkerhetsdatablad 1 analys 1 vibrationstest 1 forskning & utveckling 1 jubileum 1 elektronik 1 processvariationer 1 kemikalie 1 namn 1 biopolymer technology 1 optimering 1 mätmetod 1 förpackningslösningar 1 bil 1 greenlight 1 sundblad 1 tad 1 online 1 mjukpapperstillverkning 1 kamerateknik 1 docent 1 3-d konstruktioner 1 nya material 1 tryck 1 transportförpackning 1 smedpack 1 kontroll 1 kompetensutvecklingspris 1 materialbesparing 1 biobarriär 1 miljöteknik 1 ackreditering 1 effektiv 1 aromatisk aminer 1 tryckteknik 1 tester 1 möbelmässa 1 tävling 1 test 1 nature communication 1 förpackningstävling 1 servis 1 demonstrator 1 innovativ 1 co2 1 ds smith 1 logistiksystem 1 skogsråvaror 1 samarbete 1 wellpapp 1 http://www.innventia.com/sv/om-oss/nyheter/en-karta-till-det-cellulosa-baserade-samhallet/ 1 avfallsystem 1 3d-skrivare 1 innventia global outlook report 1 birgitta sundblad 1 demo 1 birgitta 1 trender 1 avbildande nir 1 fabrik 1 undersökning 1 plastråvara 1 Fossilfri 1 riskanalys 1 mätsystem 1 kyltransport 1 papperskemi 1 IPMA-certifiering 1 barriärer 1 framtid 1 miljötålighet 1 samverkansprojekt 1 glasfiber 1 FEX 1 tissue and hygiene 1 certifiering 1 barriär 1 3d-print 1 sodapanna 1 varukorg 1 biobaserat samhälle 1 provning 1 klimatpåverkan 1 trä 1 energieffektiv 1 anslag; stfi; packforsk; innventia; 3d; analys; papper; kartong; komposit; material 1 pappersmaskin 1 cellulosesociety 1 cirkulär ekonomi 1 intressentföreningen packforsk 1 spinning 1 styrelse 1 pilotförsök 1 energilagring 1 medier 1 säkerhet 1 kvinnligt entreprenörskap 1 science 1 paperconferences2012 1 qcs-system 1 materialspill 1 avfalssfritt samhälle 1 dieline sustainable packaging award 1 proteser 1 svedberg 1 tryckbarhet 1 torkningshastighet 1 kvinnligt företagande 1 livsmedelskontakt 1 ackrediterad analys 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:28 CEST

Det treåriga projektet ProNanoCell har avslutats och i början av juni presenterades resultatet. Under projektet undersöktes tre olika metoder för framställning av en polymerkomposit förstärkt med cellulosa nanofibriller.

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

Nyheter   •   Jun 13, 2017 13:27 CEST

Fredrik Aldaeus från RISE har utsetts till ny ordförande för SIS tekniska kommitté för standardisering inom massa och papper.

Bättre kvalitet och resurseffektivitet med ny kamerateknik

Bättre kvalitet och resurseffektivitet med ny kamerateknik

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 11:03 CEST

Ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) ska leda till minskade process- och kvalitetsvariationer vid pappers- och kartongtillverkning. Mätmetoder som baseras på visuell och infraröd kamerateknik kommer att utvecklas inom RISE division Bioekonomi i samarbete med akademi och näringsliv.

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Nyheter   •   Jun 08, 2017 13:45 CEST

Den 31 maj sammanfattades resultatet av projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” på ett avslutningsmöte. Projektet har kartlagt mängder och orsaker till svinn längs hela värdekedjan och utvecklat nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet. Nästa steg och utmaning är att kommunicera de nya förpackningarna som matsvinnsreducerade för konsumenten.

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 11:05 CET

Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, RISE Bioekonomi, LiU och KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft.

Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 14:30 CET

Forskningsprojektet LignoJet visar nu att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle. Projektet har valts ut som ett exempel på framgångsrika bioekonomisatsningar i katalogen "Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change" som Nordiska Bioekonomipanelen lanserade den 19 januari.

Innventia International Consumer Survey 2016

Innventia International Consumer Survey 2016

Nyheter   •   Nov 25, 2016 16:01 CET

Nu kommer sammanställningen av resultaten från den internationella konsumentundersökning som var en av stöttepelarna i Innventia Global Outlook A Cellulose-Based Society. Här ger 2 500 personer från fem länder sin syn på frågor om hållbarhet, miljö, material och påverkan.

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Nyheter   •   Nov 10, 2016 09:55 CET

Intresset för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel ökar för varje år. En av våra experter, Kai-Yee Thim, berättar om vårt arbete och de spännande utmaningar vi har framför oss.

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Nyheter   •   Nov 07, 2016 10:12 CET

Tillsammans med Stora Enso Skutskär har Innventia arbetat med ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram och testa ett modellbaserat tillståndsövervakningsverktyg för en sodapanna i Skutskär bruk. Framgångsrika resultat har lett till det nya projektet CritMon.

Forskare från Innventia blir adjungerad professorvid Karlstads Universitet

Forskare från Innventia blir adjungerad professorvid Karlstads Universitet

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 11:16 CET

Peter Rättö har nyligen blivit adjungerad professor vid Karlstads Universitet. Professuren stärker Innventias arbete med att bedriva bestrykningsforskning i pilotskala vilket kompletterar vår forskning inom barriärer.

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 12:45 CEST

Statens energimyndighet har i dagarna beviljat 11 MSEK för att utveckla och demonstrera nya uppskalningsbara avvattningsprocesser vid papperstillverkning. Innventia koordinerar det treåriga projektet som nu tar fart.

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nyheter   •   Okt 17, 2016 06:00 CEST

En stor utmaning med att sälja lignin och utveckla nya värdefulla produkter är att ta fram kravspecifikationer med olika användningsområden. För det krävs analysmetoder som ger samma svar oberoende av vem som utför analyserna. Det saknas i stor utsträckning idag. Nu går det att beställa testmetoder för lignin på vår hemsida.

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Nyheter   •   Sep 30, 2016 14:24 CEST

Efterfrågan på nya hållbara produkter och processer ökar i takt med att vi närmar oss framtidens cirkulära bioekonomi. Årets Innventia Days belyste ett högst relevant perspektiv för det framtida samhället: behovet av att ta nästa steg, att utveckla och demonstrera nya idéer och tekniker för att överbrygga klyftan till genomförandet. Vi kallar detta: "The demonstration economy".

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:36 CEST

Forskningsprojekten Cellulose Fibre materials, Cellulose for the Future samt Paper mill for textile recycling in the circular economy framework har nyligen startat som en direkt effekt av Innventias projekt A Cellulose-Based Society. Förstudierna inom dessa projekt ska bland annat mynna ut i förslag till vårt nästa forskningsprogram som startar i januari 2018.

Ny kull med vassa IPMA-certifierade projektledare på Innventia

Ny kull med vassa IPMA-certifierade projektledare på Innventia

Nyheter   •   Aug 18, 2016 16:42 CEST

Nyligen avslutade 15 av Innventias projektledare sin utbildning som gör dem klara för den prominenta certifieringen. Kursen som startade hösten 2014 har varit skräddarsydd för Innventia med IPMA som bas kompletterat med de ISO-standarder som finns gällande projekt på företaget.

Innventia startar projekt om 3D-utskrivna proteser baserade på skogens råvaror

Innventia startar projekt om 3D-utskrivna proteser baserade på skogens råvaror

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 09:51 CEST

Vinnova har beviljat stöd till Innventia för projektet AMPOFORM. Tillsammans med fyra andra företag kommer man att utveckla tekniska lösningar för att skriva ut proteser i 3D, tillverkade av skogens råvaror. Målet är att kombinera 3D-utskrift med cellulosabaserade material, för additiv tillverkning av proteser.

Fokus på additiv tillverkning och 3D-formningsmetoder i Innventia TechMark Arena

Fokus på additiv tillverkning och 3D-formningsmetoder i Innventia TechMark Arena

Nyheter   •   Jun 21, 2016 14:02 CEST

Med cellulosabaserade material som en röd tråd i arbetet visade årets exjobbare i TechMark Arena spännande demonstratorer som kommer att presenteras under Innventia Days 27-28 september.

Tom Lindström får 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize

Tom Lindström får 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize

Nyheter   •   Jun 20, 2016 09:47 CEST

Professor Tom Lindström på Innvientia har tilldelats 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize av TAPPIs International Research Managament Committee.

Elisabeth Sjöholm ny docent i Fiber och Polymerteknologi

Elisabeth Sjöholm ny docent i Fiber och Polymerteknologi

Nyheter   •   Jun 09, 2016 10:01 CEST

Innventias Elisabeth Sjöholm har hållit sin docentföreläsning: ”Från fiber till fiber. Hur vedens molekyler kan omvandlas till kolfiber” vid KTH i Stockholm.

Svenskarna mest positiva till nya produkter av skogens resurser

Svenskarna mest positiva till nya produkter av skogens resurser

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 16:30 CEST

I en internationell jämförelse utmärker sig svenskarna som mest positiva till ett mer cellolusabaserat samhälle, en omställning som är nödvändig för en hållbar framtid. Utifrån ett internationellt perspektiv visar sig dock utvecklingen vara starkt polariserande. Det framgår av rapporten "A Cellulose-Based Society" som Innventia presenterar idag.