Skip to main content

Taggar

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Nyheter   •   Sep 13, 2017 14:43 CEST

RISE Bioekonomi och Sibship Productions tävlar med projektet Next Period i Venture cups Sverigefinal ”Startup of the year”. Next Period handlar om ett nytt biobaserat bionedbrytbart mensskydd som ska hålla en hel skol/arbetsdag så att flickor och kvinnor världen över inte ska hindras från att gå i skola eller arbeta.

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:28 CEST

Det treåriga projektet ProNanoCell har avslutats och i början av juni presenterades resultatet. Under projektet undersöktes tre olika metoder för framställning av en polymerkomposit förstärkt med cellulosa nanofibriller.

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

Nyheter   •   Jun 13, 2017 13:27 CEST

Fredrik Aldaeus från RISE har utsetts till ny ordförande för SIS tekniska kommitté för standardisering inom massa och papper.

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Nyheter   •   Jun 08, 2017 13:45 CEST

Den 31 maj sammanfattades resultatet av projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” på ett avslutningsmöte. Projektet har kartlagt mängder och orsaker till svinn längs hela värdekedjan och utvecklat nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet. Nästa steg och utmaning är att kommunicera de nya förpackningarna som matsvinnsreducerade för konsumenten.

Innventia International Consumer Survey 2016

Innventia International Consumer Survey 2016

Nyheter   •   Nov 25, 2016 16:01 CET

Nu kommer sammanställningen av resultaten från den internationella konsumentundersökning som var en av stöttepelarna i Innventia Global Outlook A Cellulose-Based Society. Här ger 2 500 personer från fem länder sin syn på frågor om hållbarhet, miljö, material och påverkan.

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Nyheter   •   Nov 10, 2016 09:55 CET

Intresset för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel ökar för varje år. En av våra experter, Kai-Yee Thim, berättar om vårt arbete och de spännande utmaningar vi har framför oss.

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Nyheter   •   Nov 07, 2016 10:12 CET

Tillsammans med Stora Enso Skutskär har Innventia arbetat med ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram och testa ett modellbaserat tillståndsövervakningsverktyg för en sodapanna i Skutskär bruk. Framgångsrika resultat har lett till det nya projektet CritMon.

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nyheter   •   Okt 17, 2016 06:00 CEST

En stor utmaning med att sälja lignin och utveckla nya värdefulla produkter är att ta fram kravspecifikationer med olika användningsområden. För det krävs analysmetoder som ger samma svar oberoende av vem som utför analyserna. Det saknas i stor utsträckning idag. Nu går det att beställa testmetoder för lignin på vår hemsida.

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Nyheter   •   Sep 30, 2016 14:24 CEST

Efterfrågan på nya hållbara produkter och processer ökar i takt med att vi närmar oss framtidens cirkulära bioekonomi. Årets Innventia Days belyste ett högst relevant perspektiv för det framtida samhället: behovet av att ta nästa steg, att utveckla och demonstrera nya idéer och tekniker för att överbrygga klyftan till genomförandet. Vi kallar detta: "The demonstration economy".

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:36 CEST

Forskningsprojekten Cellulose Fibre materials, Cellulose for the Future samt Paper mill for textile recycling in the circular economy framework har nyligen startat som en direkt effekt av Innventias projekt A Cellulose-Based Society. Förstudierna inom dessa projekt ska bland annat mynna ut i förslag till vårt nästa forskningsprogram som startar i januari 2018.

Ny kull med vassa IPMA-certifierade projektledare på Innventia

Ny kull med vassa IPMA-certifierade projektledare på Innventia

Nyheter   •   Aug 18, 2016 16:42 CEST

Nyligen avslutade 15 av Innventias projektledare sin utbildning som gör dem klara för den prominenta certifieringen. Kursen som startade hösten 2014 har varit skräddarsydd för Innventia med IPMA som bas kompletterat med de ISO-standarder som finns gällande projekt på företaget.

Fokus på additiv tillverkning och 3D-formningsmetoder i Innventia TechMark Arena

Fokus på additiv tillverkning och 3D-formningsmetoder i Innventia TechMark Arena

Nyheter   •   Jun 21, 2016 14:02 CEST

Med cellulosabaserade material som en röd tråd i arbetet visade årets exjobbare i TechMark Arena spännande demonstratorer som kommer att presenteras under Innventia Days 27-28 september.

Tom Lindström får 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize

Tom Lindström får 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize

Nyheter   •   Jun 20, 2016 09:47 CEST

Professor Tom Lindström på Innvientia har tilldelats 2016 Research & Development Technical Award and the William H. Aiken Prize av TAPPIs International Research Managament Committee.

Elisabeth Sjöholm ny docent i Fiber och Polymerteknologi

Elisabeth Sjöholm ny docent i Fiber och Polymerteknologi

Nyheter   •   Jun 09, 2016 10:01 CEST

Innventias Elisabeth Sjöholm har hållit sin docentföreläsning: ”Från fiber till fiber. Hur vedens molekyler kan omvandlas till kolfiber” vid KTH i Stockholm.

Ny användarvänlig Certifikatkatalog

Ny användarvänlig Certifikatkatalog

Nyheter   •   Maj 12, 2015 10:35 CEST

Nu släpps en ny version av Normpacks Certifikatkatalog. Katalogen är ett stöd för den som söker certifierade material, artiklar och förpackningar som är avsedda för kontakt med livsmedel. I den nya versionen är allt tillgängligt via användaranpassade ingångar, förbättrad sökbarhet och länkar direkt till leverantörer.

Beyond 1/2015

Beyond 1/2015

Nyheter   •   Maj 12, 2015 10:13 CEST

Beyond är Innventias kundtidning. Med Beyond erbjuder vi dig en möjlighet att se bortom de akuta problemen som ofta präglar vardagen och ge dig en chans att fundera över nya lösningar som kan minska akuta utryckningar eller kanske inspirera till nya produkter för framtiden. Tidningen bjuder också på nyheter från Innventia och smakprov från vår pågående verksamhet.

Innventia startar blogg om papperstillverkning

Innventia startar blogg om papperstillverkning

Nyheter   •   Jan 27, 2015 19:07 CET

Innventia Paper Blog håller dig uppdaterad om nyheter, studier och resultat. Här kommer vi också att diskutera innehållet i vår senaste Global Outlook report: Papermaking Towards the Future. Inte minst kommer vi att träffa de människor som jobbar med detta – forskare och andra nyckelpersoner som satsar allt för att möta framtiden, väl rustade i både tanke och handling.

Beyond 2/2014

Beyond 2/2014

Nyheter   •   Jun 19, 2014 13:24 CEST

I nr 2/2014 av Innventias kundtidning Beyond presenteras bland annat Innventia Research Programme 2015 och goda exempel från tidigare forskningsprogram.

Första spolen multifilament lignin till kolfiber

Första spolen multifilament lignin till kolfiber

Nyheter   •   Mar 10, 2014 17:28 CET

Innventia har framställt sin första spole multifilament baserad på 100 % barrvedssulfat-lignin utan additiv för vidare konvertering till kolfiber. Innventia investerar nu i ny utrustning för multifilamentspinning och en specialdesignad karboniseringsugn och förstärker därmed etableringen av en svensk testbädd för ligninbaserad kolfiber.

Media no image

WoodWisdom-Net fokuserar på nya skogsbaserade produkter

Nyheter   •   Mar 10, 2014 17:05 CET

I april är det officiell kick-off för 23 nya projekt inom WoodWisdom-Net+ Programme. Innventia medverkar i fyra projekt varav ett som koordinator. Projekten ska utveckla nya gröna kompositmaterial från skogssektorn. Framställningen innebär nya affärsmöjligheter för industrin och samtidigt ett resurseffektivt utnyttjande av råvaror och energi.