Skip to main content

Konkurrenskraft och energi i fokus vid workshop om framtidens förpackningar

Nyhet   •   Nov 26, 2010 14:06 CET

Trender och förändringar i omvärlden kan påverka och innebära både hot och möjligheter för förpackningen i framtiden. I länder som Kina ger den snabba tillväxten stora möjligheter för förpackningsbranschen, men innebär samtidigt att kinesiska förpackningsleverantörer börjar konkurrera på den europeiska marknaden. Viktiga frågeställningar som denna diskuterades vid en workshop den 24 november med tema Framsyn och förpackningar som arrangerades gemensamt av Innventia och Intressentföreningen Packforsk. Workshopen var en del i det pågående Framsynsprojektet vid Innventia.

– Branschdialog och diskussion är centralt i framsynsarbete och workshopen är en viktig del i Framsynsprojektet. För många områden, som exempelvis produktivitet och resursutnyttjande, krävs samarbeten längs värdekedjan, säger Carl Olsmats, projektledare vid Innventia.

Energifrågan uppmärksammades speciellt med presentationer och diskussion på temat vad EUs energipolicies kan innebära för förpackningsbranschen. Hur och var kan förpackningens värdekedja bidra till EUs mål om energibesparingar? Diskussionen pekade på viktiga områden som förpackningens bidrag till effektiv och resurssnål logistik, samt förpackningens roll för att minska produktskador och -spill. I Framsynsprojektet används metoden Backcasting för att analysera möjliga utvecklingsvägar vad gäller förpackning och energi.

Workshopens resultat kommer att dokumenteras som en del i en projektrapport som kommer att lanseras under vintern.

För mer information om Framsynsprojektet på Innventia kontakta:

Carl Olsmats, Innventia AB
tel. +46 8 676 7078, carl.olsmats@innventia.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera