Skip to main content

Ny kull med vassa IPMA-certifierade projektledare på Innventia

Nyhet   •   Aug 18, 2016 16:42 CEST

Nyligen avslutade 15 av Innventias projektledare sin utbildning som gör dem klara för den prominenta certifieringen. Kursen som startade hösten 2014 har varit skräddarsydd för Innventia med IPMA som bas kompletterat med de ISO-standarder som finns gällande projekt på företaget.

I en tid då det blir allt vanligare att projektbeställare kräver att projekt leds av certifierade projektledare, har Innventia valt att erbjuda sina medarbetare utbildning för en IPMA-certifiering. Det är en internationellt erkänd standard som dels bidrar till en konkurrensfördel för företaget samtidigt som det ger ett naturligt karriärsteg för projektledare. Beteendekompetens är en viktig del, då betydelsen av ledarskapsbeteenden ökar.

– Det känns jättebra att vi redan nu har och inom kort kommer att få ytterligare ett flertal vassa projektledare som har bevis på att de är certifierade projektledare, säger Innventias vice vd Anders Pettersson.

Kursansvarig från Innventia var Marco Lucisano och Mattias Ejbe från Astrakan har varit en mycket uppskattad lärare under hela utbildningen.

Vi ställer några frågor till tre av våra deltagare som redan klarat av sin certifiering:

Karin Lindgren, hur kommer det sig att du gick den här utbildningen?

När möjligheten gavs tyckte jag att det lät som en bra utbildning. Jag tyckte först det var underligt med så lång utbildningstid, men det har visat sig vara en av framgångsfaktorerna. Vi har kunnat bolla frågeställningar med varandra och kursledningen under lång tid och kontinuerligt förbättrats som projektledare. Det har varit långsiktigt fokus på projektledningsutmaningar och inte bara på det dagliga arbetet.

Kan du ge exempel på något som har varit till stor nytta för dig?

Jag har blivit mer säker i målformulering och hur man använder sig av dessa under projektets genomförande. Som projektledare måste man ta hänsyn till både interna ekonomiska önskemål och krav blandat med kundernas krav på konkreta planer och innovativa inslag. Kursen har tydliggjort roller och vad man kan förvänta sig av beställaren. Jag har också lärt mig mer generella projektledarfärdigheter vilket ger mig möjlighet att leda projekt där jag inte har expertkompetens i vad som ska utföras.

Hur tror du utbildningen kommer att påverka dig i rollen som projektledare?

Jag är en mycket bättre projektledare nu än tidigare och det kommer såklart att märkas. Det kommer gynna min karriär att jag nu är certifierad projektledare. Det kan förbättra förutsättningarna att få offentligt finansierade projekt och det kommer ge effektivare och bättre projekt.

Astrid Odeberg Glasenapp, hur kommer det sig att du gick den här utbildningen?

Utbildningen inriktade sig bland annat mot program area managers för Innventias Research Program där jag leder ”Boosting packaging performance”. Den grundläggande tanken är att vi alla ska använda oss av samma modeller, rutiner och verktyg men också att möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan varandra.

Kan du ge exempel på något som har varit till stor nytta för dig?

Avsnittet om gruppdynamik och den bakomliggande psykologin var väldig intressant. Kunskaperna och insikterna som jag fick inom detta område kommer jag ha nytta i min roll. Jag kommer också att ha stor användning av några av de verktyg som utbildningen lärde ut, exempelvis utarbetandet av kommunikationsplaner och projektplaneringsverktyg. Ett stort värde med kursen var att få lära känna kollegor bättre. Att vi delade våra erfarenheter och kunde hjälpa varandra. Vi har även hjälpt varandra i själva certiferingsprocessen.

Hur tror du utbildningen kommer att påverka dig i rollen som projektledare?

På sikt tror jag att vi kommer möta tydligare krav om att vara certifierad när man leder större projekt. Det kan också vara av värde för integreringen inom RISE om man arbetar ihop med andra certifierade projektledare som använder samma begrepp och verktyg.

Marie Anheden, hur kommer det sig att du gick den här utbildningen?För att jag under många år har jobbat som projektledare och känner att det är bra att få en uppdaterad genomgång i ”best practice” i projektledning för att bli en bättre projektledare. Jag vill kunna säkerställa att jag har bra förutsättningar att genomföra flera lyckade projekt också i framtiden. Sedan genomfördes utbildningen ihop med andra projektledare från Innventia, vilket jag också såg som en bra grund för att skapa ett nätverk med andra projektledare inom företaget.

Marie, kan du ge exempel på något som har varit till stor nytta för dig?

Utbildningen har gett mig tillfälle att reflektera en hel del kring de projekt jag lett tidigare och möjlighet att gå igenom vad som skett i olika situationer. Kursen har också hjälpt mig att identifiera mina starka och svaga sidor som projektledare. Jag fick också en del tips kring konfliktlösning och förhandling som säkert kommer till nytta i framtiden.

Hur tror du utbildningen kommer att påverka dig i rollen som projektledare?

Efter avslutad utbildning har jag gått igenom en projektledarcertifiering enligt IPMA, International Project management association, på B-nivå. Jag hoppas att denna formella certifiering ska öka trovärdigheten för mig och Innventia som projektledare i externa sammanhang och därmed göra det möjligt att få fortroende att leda viktiga framtida projekt.

IPMA – International Project Management Association, är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. IPMAs certifikat är internationellt erkända. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom re-certifiering. IPMA innehåller 4 nivåer, A till D där A är den högsta nivån och kallas projektchef och sedan med fallande krav på prov och erfarenhet.

Kontaktpersoner:

Anders Pettersson: anders.pettersson@innventia.com, 08 676 7342

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera