Skip to main content

Ny tillämpning av konstruktionsmaterial från skogen - Konkret problemlösning när forskare och industri möttes på ForestBeyond Event

Nyhet   •   Nov 04, 2010 14:26 CET

– Att föra samman och aktörer från industrin och akademin för att bolla idéer och initiera innovationer baserade på råvara från skogen, det är syftet med ForestBeyond, berättar Pia Wågberg på Innventia. Hon är projektledare i det Vinnova- och RISE-finansierade projektet som i slutet av oktober höll sitt andra stora event på KTH i Stockholm.

– Vår ambition är att skapa en interaktiv mötesplats där deltagarna kan dra nytta av varandras olika kompetenser och våra årliga events är arenan där det kan ske. Dock ska påpekas att det krävs uppföljning av eventen vilket sker på olika sätt för att säkerställa att det inte stannar vid diskussionerna.

För ett år sedan höll ForestBeyond ett första pilot-event för att sondera terrängen och testa hur idéerna om en interaktiv mötesplats kan fungera i verkligheten. Resultatet var gott och pekade ut vägen för årets event som fokuserade på konstruktionsmaterial från skogen.

Till F2 och Sing-sing på KTH bjöds ett stort antal industrirepresentanter, forskare, innovationspartners och entreprenörer, in och deltagandet blev högt. Under eftermiddagen hölls fyra olika workshops där ett antal konkreta fall från verkstadsindustrin bearbetades (företagen hade själva bidragit med dem och ansvarade för presentationen).

Bombardier sökte t.ex. ett material som kan ersätta glasfiberisolering i tåg. Vilka möjligheter finns där inom cellulosabaserade material? Kraven var att materialet är lika brandsäkert och har samma isoleringsegenskaper som glasfiber. Förslag som kom upp var t.ex. eko-fiber som består av smulat papper, men detta måste bindas till en solid platta för att fungera i applikationen. Arbetet kommer att fortsätta efter workshopen.

Rotstein Arkitekter söker ett bullerisolerande material för offentliga miljöer. Det får gärna vara ett levande material som kombineras med växtlighet för att absorbera buller. Även Camfil, ABB, Ecolution Composites, Husqvarna och Alfa Laval deltog med andra materialrelaterade utmaningar. Målet för dagen var att minst ett par idéer eller uppslag från olika workshops leder till projekt med tvärkompetenta deltagare som kan nyttiggöras på ett eller annat sätt.

Dagen inleddes med diskussion om  drivkrafterna för en övergång till förnybara material och hur ett teknikskifte kan komma till stånd. Eric Giertz från KTH Executive School höll ett föredrag om hur teknikskiften sker gång på gång efter ungefär samma mönster och hur det kommer sig att företag och branscher går under på grund av dem. Roger Rowell, Professor på University of Madison, USA hade fått i uppdrag att ge en bild av den skogsbaserade forskningen som bedrivs runt KTH campus. Med bilder från såväl KTH som Innventia och YKI som bas talade han om vikten av att tänka utanför den gängse ramen för att möta framtiden samt kring strategier för att få industri och akademi att mötas på ett fruktbart sätt.

För mer information, kontakta Pia Wågberg, pia.wagberg@innventia.com

Partners i ForestBeyond: Innventia, KTH, YKI, SP, VINNOVA, BioMime, WWSC (Wallenberg Wood Science Center), iPack, EcoBuild, BiMaC Innovation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera