Skip to main content

Nytt instrument mäter partiklar

Nyhet   •   Nov 24, 2010 09:28 CET

– Detta instrument kan användas till alla områden där man behöver ha koll på partiklar säger Karin Athley entusiastiskt. Inom vårt kluster Future Papyrus till exempel kommer vi ha mycket stor nytta av det. Det Karin pratar om är Innventias nyinskaffade FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement), ett verktyg som mäter partikelstorlek (chord length) samt antal partiklar (counts per second) i en suspension.

 – Det nya instrumentet ger oss möjlighet att detektera mer och på ett annat sätt vid våra försök än vi tidigare kunnat göra vilket gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Det öppnar även upp för helt nya typer av uppdrag, säger Karin.

Instrumentet är användbart för flera av Innventias forskningsprojekt. Tänkbara användningsområden är till exempel att studera bildandet av (problematiska) utfällningar, så väl organiska som oorganiska, samt i olika typer av retentionsförsök .

Själva instrumentet ser ut som en lång stav med en lasersökare i ena änden. En laserpunkt fokuserad på ett visst avstånd söker runt i det flöde man studerar och mäter upp de olika partiklarnas storlek och antal. Då FBRM mäter med hög tidsupplösning ger det möjlighet att studera snabba förlopp. Information om partiklars storlek och antal som funktion av tid gör det möjligt att studera bildandet, sammanslagning samt sönderfall av partiklar och agglomerat. FBRM kan användas både i lab-försök och on-line på pappersmaskiner.

För det forskningskluster som Karin Athley leder kommer instrumentet till stor användning:
– Målet för Future Papyrus-klustret är minska fiber- och energiåtgången vid papperstillverkning genom att öka fyllmedelshalten. För att kunna öka halten av fyllmedel i papperet utan att förlora styrka försöker vi förflocka fyllmedlet innan det blandas med fibrerna. Flockat fyllmedel upptar mindre yta (än icke flockat fyllmedel) och gör att vi kan öka fyllmedelshalten utan att minska fiber-fiberkontakten, som ju är viktig för styrkan i pappret.

Karin och hennes kollegor har därför konstruerat en slinga med en skjuvmodul i vilken de ska mäta hur skjuvtåliga flockarna är.
- Vi kommer alltså att mäta med FBRM både innan och efter skjuvmodulen för att testa fram de bästa betingelserna och kemikalierna för att skapa stabila fyllmedelsflockar. Vi kommer även att mäta flockningsgraden i våra pilotskaleförsök på FEX avslutar Karin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera