Skip to main content

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2017 11:05 CET

Projektet Power Paper har visat lovande resultat för energilagring i papper.

Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, RISE Bioekonomi, LiU och KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft.

VINNOVAs kompetenscentrumprogram ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram. RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för Digital Cellulose Center, som etableras i samarbete med RISE Bioekonomi (f.d. Innventia), Linköpings universitet (Campus Norrköping), Kungliga Tekniska Högskolan samt en rad olika företag.

Syftet med Digital Cellulose Center är att göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av det digitala samhället. DCC har beviljats totalt 36 miljoner kronor från VINNOVA till och med år 2022 då en utvärdering kommer att ske, därefter kan centrumet beviljas finansiering i ytterligare 5 år. VINNOVAs finansiering matchas med en motsvarande summa från de akademiska parterna och deltagande företag vilket innebär att den totala finansieringen under de fem första åren uppgår till 108 miljoner kronor.

Forskningen inom Digital Cellulose Center ska fokusera på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle t. ex. kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

– Digital Cellulose Center är ett väldigt spännande projekt och vi kommer genom det fortsätta driva utvecklingen av pappersindustrin mot nya möjligheter. Vi ser stor potential i de innovativa lösningar, inom exempelvis förpackningslogistik, förnyelsebara material samt energilagring, som kan komma ur denna forskningsmiljö, säger Anna Jonhed, ordförande i styrelsen för Digital Cellulose Center.

Att kompetenscentret för digital cellulosa bildas kring RISE Acreo, RISE Bioekonomi, LiU och KTH är ingen slump. Sedan tidigare har dessa akademiska parter forskat kring ”digital cellulosa” i andra stora forskningsprojekt med finansiering från Wallenbergstiftelsen, SSF och Energimyndigheten, som exempelvis projekten Modulit och Power Paper.

– De tidigare projekten har visat på stor potential för exempelvis biobaserad energilagring. I DCC har vi nu bred industriell medverkan längs värdekedjan från råvarutillverkare till leverantörer av elektronikkomponenter och återvinningsföretag vilket är viktigt för att driva utvecklingen framåt, säger Pia Wågberg, RISE Bioekonomi.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Innventiakoncernens verksamhet ingår i sin helhet i division RISE Bioekonomi. Genom forskning, utveckling och innovationsstöd stärker vi våra kunders långsiktiga konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Läs mer på www.ri.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera