Skip to main content

Håriga fibrer viktiga för papperets styrka

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2011 12:39 CET

Kryll är partiklar på fibrerna, så små att de inte syns i ett vanligt mikroskop, men av stor betydelse för fibrernas bindning i pappret. En metod för att mäta kryll som utvecklades redan för trettio år sedan ska nu komma till industriell användning.
– Det är först under de senaste tre åren inom ramen för ett av våra forskningsprojekt, som vi insett hur viktigt kryll verkligen är. Vi vet nu att det är den enskilda variabel som har starkast koppling till styrkan i papperet, berättar Lars Wallbäcks på forskningsföretaget Innventia.

När man mäter kryll mäter man hur “håriga” fiber är och ju mer kryll det finns på och runt fibrerna desto bättre bindningsförmåga har de, vilket i sin tur ger ett starkare papper. För att kunna förbättra papperets hållfasthet är det därför mycket användbart att kunna mäta graden av kryll i pappersmassan. Med hjälp av en kryllmätare går det att avgöra precis hur mycket malning som krävs för att optimera mängden kryll i pappersmassan. Det är viktigt också ur besparingssynpunkt eftersom malningen är en mycket energikrävande process vid papperstillverkning.

Med stöd av Vinnova-programmet Forska&Väx ska Innventia och mätteknikföretaget Eurocon Analyzer nu utveckla kryllmätaren för online-tillämpning på pappers- och massabruk. Syftet är att göra det möjligt att producera bättre pappers- och massakvalitet till en lägre energikostnad.

Den grundläggande metoden för att mäta kryll togs fram redan i början av 80-talet av Thorulf Pettersson på Innventia, men på den tiden insåg man inte hur viktiga de små trådarna som omgav fibrerna var. Mätaren har använts i labb- och pilotmiljö på Innventia under åren, men det är först under de senaste tre åren, inom ramen för projektet Advanced Fibre Management, som man verkligen insett vikten av kryll för papperets styrkeegenskaper.

Tekniken har förfinats sedan den uppfanns på 80-talet och ska nu utvecklas ytterligare tillsammans med Eurocon för att kunna integreras i deras analysplattform PulpEye. Till skillnad från vanlig ljusmikroskopi gör tekniken det möjligt att detektera kryllet och mäta detta mycket snabbt, vilket gör den användbar för onlinemätning vid papperstillverkning.

– Det är väldigt roligt att denna uppfinning nu kan komma till nytta i stor skala, säger Thorulf Pettersson på Innventia. Massa- och papperstillverkare kommer att kunna ha stor användning av denna ny-gamla teknik.

Fakta:
Kryll består av väldigt tunna partiklar (fibriller) som är helt eller delvis lösgjorda från fibrerna. Dessa partiklar är ungefär hundra gånger tunnaren än fibrerna. Men trots att kryllet bara utgör ungefär en procent av vikten av partiklarna i en mäld kan det bidra till hela femtio procent av den fria ytan. Denna stora yta per vikt ger en vink om kryllets betydelse för styrkeegenskaperna.

För mer information:
Lars Wallbäcks, Innventia AB
08-676 72 86, lars.wallbacks@innventia.com 

Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer AB
0660-29 56 98, ojvind.sundvall@eurocon.se

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 270 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

Eurocon Analyzer AB är ett innovativt mätteknikföretag med fokus på online applikationer och service inom massa och pappersindustrin med hela världen som arbetsfält. Huvudprodukter är  PulpEye massaanalysator (www.pulpeye.com)  och ScanChip flisanalysator. Vi har kontor i Örnsköldsvik, Sundsvall, Västerås, Ottawa och Vancouver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera