Inflyttat: Sexton lägenheter i tre trähus utgör första etappen i Tjörns nya ekoby

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:39 CEST

I Höviksnäs på Tjörn växer Tångeröds ekoby fram. Nu är den första etappen färdigställd och inflyttad. Sexton lägenheter i tre långsmala bostadshus med en stomme av korslimmat trä. Husen är ritade av Inobi och innehåller många smarta ekologiska lösningar och naturliga material. Bakom Tångeröd står en konstellation av engagerade lokala aktörer, som nu påbörjat nästa etapp, ytterligare tre hus.

Inobi lanserar kraftfull ny metod för att arbeta med mötesplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 15:58 CET

​För fyra år sedan fick Inobi en fråga som blev starten på en lång resa som resulterade i utvecklingen av en ny metod för att förstå och arbeta med mötesplatser av olika slag. Metoden presenteras nu i detalj i boken "Att bygga mötesplatser - guide till strategisk interstrukturförsörjning." Nu vill Inobi bli bäst i världen på att hjälpa kunder att förstå hur mötesplatser kan fungera bättre.

Inobi tilldelas markanvisning för Byggemenskap på Gråberget

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2013 18:52 CET

Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

En Byggemenskap är enligt den gängse definitionen ”en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad."

Andreas Eklöf, inobis vd:

”Man brukar säga att byggemenskaper är ett idéburet byggande eftersom varje byggemenskap får sin unika karaktär av deltagarnas värderingar och tankar om hur man vill bo och leva. Det resulterar i mer personligt präglade hus som samtidigt kan bli både billigare och mer innovativa.

I det här fallet har vi formulerat en grundläggande idéplattform för byggemenskapen på Gråberget och utifrån den plattformen går vi ut med en helt öppen inbjudan till deltagare. Inriktningen är mot ett gemenskapsboende med betoning av ekologiska designprinciper och hållbara lösningar. Men plattformen är bara en utgångspunkt, den kommer att fördjupas och utvecklas av deltagarna.”

Staffan Schartner, arkitektföretagare verksam i Stockholm och ordförande i den ideella Föreningen för byggemenskaper säger: 

”Föreningen för byggemenskaper deltar i projektet som företrädare för byggemenskapen innan denna är formerad. Vi är oerhört glada att Göteborgs fastighetsnämnd visar framfötterna och vågar satsa på detta. Byggemenskaper är ett byggande som har framtiden för sig och många kommuner har spännande initativ på gång, men Göteborg ligger i framkant.”

En välkänd byggemenskap på svensk mark är Urbana Villor i Malmö, som fick Sveriges Arkitekters Kasper Salinpris 2009. Byggemenskaper är en stor projektform för flerbostadshus bland annat i Tyskland, Holland och Danmark.

Läs mer på inobi.se!


KONTAKTPERSONER:

Andreas Eklöf, VD inobi, tel: 031-380 20 41, e-post: andreas.eklof@inobi.se

Staffan Schartner, ordförande i Föreningen för byggemenskaper, tel: 08-55 69 79 59

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak. 

Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

Läs vidare »

Unikt projekt för hållbara stadskvarter får forskningsanslag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2012 18:13 CEST

Inobi är det enda arkitektföretag som har beviljats forskningsanslag från Delegationen för hållbara städer 2012. Inobi får stödet från regeringen för att genomföra sitt forskningsprojekt ”Resilienskvarter”. Projektet ska resultera i en öppen designplattform för hållbara - resilienta - stadskvarter.

Inobi vinner pris i allmän arkitekttävling om ny stadsdel i Linköping

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2012 14:05 CEST

Inobi har belönats med andra pris och 300 000 kronor för förslaget ”Publicum Bonum” i den allmänna arkitekttävlingen om Vallastaden i Linköping. Tävlingen om Vallastaden arrangerades av Linköpings kommun, Linköpings Universitet och Akademiska Hus. Juryn tilldelade andra pris till inobis förslag med mottot ”Publicum Bonum”, vilket är latin för ”kollektiv nyttighet”.

Inobi utvecklar Campus Näckrosen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2012 17:12 CEST

På uppdrag av Göteborgs universitet arbetar vi med att utveckla Campus Näckrosen med målsättningen att skapa ett sammanhållet campus för forskning och utbildning inom humaniora och konst tillsammans med Universitetsbiblioteket i centrala Göteborg.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • anikdruqeaqzs.bmekculocxf@grinbtobghi.lvsevy
  • 031-380 20 41

Om Inobi ab

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak

Kommunikation, hållbarhet och nytta. Inobi arbetar med ett brett tvärdisciplinärt angreppssätt och har styrkan att ta ansvar i tidiga projektskeden, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

Vi arbetar huvudsakligen med:
- Processledning och kommunikation
- Sociala analyser
- Planering och arkitektur

Adress

  • Inobi ab
  • Kyrkogatan 4
  • 411 15 Göteborg

Länkar