Inobi lanserar kraftfull ny metod för att arbeta med mötesplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 15:58 CET

​För fyra år sedan fick Inobi en fråga som blev starten på en lång resa som resulterade i utvecklingen av en ny metod för att förstå och arbeta med mötesplatser av olika slag. Metoden presenteras nu i detalj i boken "Att bygga mötesplatser - guide till strategisk interstrukturförsörjning." Nu vill Inobi bli bäst i världen på att hjälpa kunder att förstå hur mötesplatser kan fungera bättre.

Cecilia Guthed Eduards ny medarbetare på inobi

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 13:12 CEST

Den 1 september började arkitekt SAR Cecilia Guthed Eduards på inobi. Cecilia är utbildad på Chalmers med examen år 2003. Cecilia kommer närmast från Norconsult, där hon varit sedan 2004. Cecilia har tidigare även arbetat på Arkotek Arkitekter AB. 

- Genom rekryteringen av Cecilia får vi en mångsidig och erfaren arkitekt med en särskilt stor kompetens inom projektering och sena skeden. Detta innebär ytterligare ett viktigt tillskott till vår kapacitet att initiera, leda och genomföra projekt från idéstadiet hela vägen till bygge. Det är en stor styrka för oss att nu ha den förmågan samlad i en liten och platt organisation, det säger Andreas Eklöf, inobis vd, som tillägger: Vi är nu redo att erövra världen. Eller åtminstone dra vårt strå till stacken för att göra den lite bättre. 

Inobi grundades 2010 och har under 2014 vuxit från 9 till 13 personer.

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak. 

Den 1 september började arkitekt SAR Cecilia Guthed Eduards på inobi. Cecilia är utbildad på Chalmers med examen år 2003. Cecilia kommer närmast från Norconsult. Rekryteringen av Cecilia innebär ytterligare ett viktigt tillskott till inobis förmåga att initiera, leda och genomföra projekt från idéstadiet hela vägen till bygge.

Läs vidare »

Inobi rekryterar tre strategiska medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2014 14:04 CEST

Inobi, grundat 2010, tar nu ett stort kliv från nio till tolv anställda i och med att de meriterade arkitekterna Mattias Karlsson, Therese Wallström och nyutexaminerade arkitekten Martin Livian ansluter sig till kontoret. Genom denna expansion stärker inobi sin starka samhällsbyggnadsinriktning och förmåga att arbeta i alla skeden med hållbara bostäder, stadsutformning och kreativa miljöer.

  • Mattias Karlsson (SAR/MSA) har en gedigen erfarenhet av byggnads- och stadsgestaltning från vision till färdig byggnad. Mattias förstärker inobis kunskapsportfölj med ett stort antal genomförda och pågående projekt, med särskilt fokus på idrottsanläggningar, samhällsbyggnader och bostäder. Mattias har drivit flera bolag och drev senast Karlsson Wachenfeldt arkitekter med åtta anställda, ett företag som nu avvecklas. Mattias är utbildad arkitekt vid Chalmers (1999-2004) och har nominerats till och tilldelats ett flertal arkitekturpriser. 
  • Therése Wallström (MSA) är arkitekt med utbildning från University of Greenwich, London och Chalmers. Therése arbetar i såväl tidiga som sena skeden och har lång erfarenhet av stadsplanering, bostadsgestaltning och tävlingar. Med en stark formkänsla och erfarenhet av komplexa programförutsättningar kommer Therése spela en viktig roll i många av inobis större projekt.
  • Martin Livian är utbildad arkitekt vid arkitektskolorna i Umeå och Chalmers, med examen våren 2013. Under studietiden arbetade Martin två år som projektledare på Sveriges Arkitekter. Martin har under 2013 arbetat med inom vårt mötesplatsprojekt innefattande utveckling av teori och verktyg för att analysera och bygga mötesplatser. Martins examensarbete handlade om stadsutveckling utifrån ett livsmedelsförsörjningsperspektiv.

Läs mer på inobis hemsida: http://inobi.se/nyheter/inobi-blir-starkare/

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak. 

Inobi tar nu ett stort kliv från nio till tolv anställda i och med att de meriterade arkitekterna Mattias Karlsson, Therese Wallström och nyutexaminerade Martin Livian ansluter sig till kontoret. Genom denna expansion stärker inobi sin starka samhällsbyggnadsinriktning och förmåga att arbeta i alla skeden med hållbara bostäder, stadsutformning och kreativa miljöer.

Läs vidare »

Inobi tilldelas markanvisning för Byggemenskap på Gråberget

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2013 18:52 CET

Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

En Byggemenskap är enligt den gängse definitionen ”en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad."

Andreas Eklöf, inobis vd:

”Man brukar säga att byggemenskaper är ett idéburet byggande eftersom varje byggemenskap får sin unika karaktär av deltagarnas värderingar och tankar om hur man vill bo och leva. Det resulterar i mer personligt präglade hus som samtidigt kan bli både billigare och mer innovativa.

I det här fallet har vi formulerat en grundläggande idéplattform för byggemenskapen på Gråberget och utifrån den plattformen går vi ut med en helt öppen inbjudan till deltagare. Inriktningen är mot ett gemenskapsboende med betoning av ekologiska designprinciper och hållbara lösningar. Men plattformen är bara en utgångspunkt, den kommer att fördjupas och utvecklas av deltagarna.”

Staffan Schartner, arkitektföretagare verksam i Stockholm och ordförande i den ideella Föreningen för byggemenskaper säger: 

”Föreningen för byggemenskaper deltar i projektet som företrädare för byggemenskapen innan denna är formerad. Vi är oerhört glada att Göteborgs fastighetsnämnd visar framfötterna och vågar satsa på detta. Byggemenskaper är ett byggande som har framtiden för sig och många kommuner har spännande initativ på gång, men Göteborg ligger i framkant.”

En välkänd byggemenskap på svensk mark är Urbana Villor i Malmö, som fick Sveriges Arkitekters Kasper Salinpris 2009. Byggemenskaper är en stor projektform för flerbostadshus bland annat i Tyskland, Holland och Danmark.

Läs mer på inobi.se!


KONTAKTPERSONER:

Andreas Eklöf, VD inobi, tel: 031-380 20 41, e-post: andreas.eklof@inobi.se

Staffan Schartner, ordförande i Föreningen för byggemenskaper, tel: 08-55 69 79 59

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak. 

Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

Läs vidare »

Unikt projekt för hållbara stadskvarter får forskningsanslag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2012 18:13 CEST

Inobi är det enda arkitektföretag som har beviljats forskningsanslag från Delegationen för hållbara städer 2012. Inobi får stödet från regeringen för att genomföra sitt forskningsprojekt ”Resilienskvarter”. Projektet ska resultera i en öppen designplattform för hållbara - resilienta - stadskvarter.

Inobi vinner pris i allmän arkitekttävling om ny stadsdel i Linköping

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2012 14:05 CEST

Inobi har belönats med andra pris och 300 000 kronor för förslaget ”Publicum Bonum” i den allmänna arkitekttävlingen om Vallastaden i Linköping. Tävlingen om Vallastaden arrangerades av Linköpings kommun, Linköpings Universitet och Akademiska Hus. Juryn tilldelade andra pris till inobis förslag med mottot ”Publicum Bonum”, vilket är latin för ”kollektiv nyttighet”.

Inobi utvecklar Campus Näckrosen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2012 17:12 CEST

På uppdrag av Göteborgs universitet arbetar vi med att utveckla Campus Näckrosen med målsättningen att skapa ett sammanhållet campus för forskning och utbildning inom humaniora och konst tillsammans med Universitetsbiblioteket i centrala Göteborg.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • aoemrsjeandreaaelps.ekncwabsdiwuwqrvfllof@bwotvyinobi.yjhmndcwlyse
  • 031-380 20 41

Om Inobi ab

Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak

Kommunikation, hållbarhet och nytta. Inobi arbetar med ett brett tvärdisciplinärt angreppssätt och har styrkan att ta ansvar i tidiga projektskeden, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

Vi arbetar huvudsakligen med:
- Processledning och kommunikation
- Sociala analyser
- Planering och arkitektur

Adress

  • Inobi ab
  • Kyrkogatan 4
  • 411 15 Göteborg

Länkar