Skip to main content

Taggar

Produktbeskrivning Inobiz RT (pdf)

Produktbeskrivning Inobiz RT (pdf)

Dokument   •   2011-08-30 10:01 CEST

Om ditt företag har ett befintligt system och du enbart behöver en konverteringsmotor, som transformerar information till och från olika format, då är komponenten Inobiz RT, Run Time, för dig.

Produktbeskrivning Inobiz IS (pdf)

Produktbeskrivning Inobiz IS (pdf)

Dokument   •   2011-08-30 10:03 CEST

I Inobiz IS, Integration Server, driftsmiljö kan du konfigurera flöden för att ta emot, konvertera och sända data samt att övervaka all trafik. Det är en flexibel, dynamisk och bred integrationsplattform som är stabil i både batch- och realtidsmiljö.

Produktinformation Inobiz DS (pdf)

Produktinformation Inobiz DS (pdf)

Dokument   •   2011-08-30 10:05 CEST

Inobiz DS, Development System, är verktyget där du skapar formatkonverteringar. I den visuella miljön sätter du snabbt och enkelt upp de konverteringar som ska användas i integrationsplattformen Inobis IS eller i integrationsmotorn Inobiz RT.