Kzig7ys8ldvy1monndfo

Professor Hervé Corvellec gästar Cirkulära Podden

Nyheter   •   Nov 20, 2017 14:52 CET

Löftet om en cirkulär ekonomi, lika hållbar och ofelbar som naturens kretslopp, har snabbt etablerat sig som den förhärskande visionen om framtidens samhälle. Men hur cirkulär är den cirkulära ekonomin egentligen? Det är ämnet för det senaste avsnittet av Cirkulära Podden som denna gång gästas av Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Media no image

Henrik Nilsson och Inrego finalist i Entrepreneur Of The Year

Nyheter   •   Okt 23, 2017 09:30 CEST

Inregos grundare Henrik Nilsson har nominerats till den prestigefulla utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year (EOY) som revisions- och konsultjätten EY står bakom. EOY arrangeras i över 60 länder och är ett av världens största entreprenörspriser. 

Inrego och Henrik Nilsson är en av tio entreprenörer som har gått vidare till EOY:s Stockholmsfinal som avgörs den 7 november. I januari går den nationella finalen av stapeln och i juni hålls världsfinalen.

- Jag känner mig hedrad över nomineringen och tycker att det är särskilt roligt att vår bransch, IT-återanvändning, uppmärksammas. Detta är ju en tävling för entreprenörer men jag vill också framhålla att detta inte hade varit möjligt utan Inregos framstående intraprenörer och medarbetare som varje dag arbetar för att öka återanvändningen i samhället och hjälpa organisationer att ta vara på sina resurser mer effektivt. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett mer hållbart samhälle, säger Henrik Nilsson.

Tidigare år har utmärkelsen tilldelats bland andra grundarna bakom Klarna AB, Fabian Bengtsson, Netonnet Group AB och Filip Tysander, Daniel Wellington AB.

Inregos grundare Henrik Nilsson har nominerats till den prestigefulla utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year (EOY) som revisions- och konsultjätten EY står bakom. EOY arrangeras i över 60 länder och är ett av världens största entreprenörspriser.

Läs vidare »
Bkvqvjpsoqifrplhfygy

Cirkulära Podden – ny podd om framtidens ekonomi

Nyheter   •   Okt 17, 2017 08:30 CEST

Inrego lanserar nu Cirkulära Podden med syfte att ge inspiration och konkreta idéer till en mer hållbar utveckling i näringslivet. Det första avsnittet gästas av Jakob Rutqvist, författare till den internationella bestsellern Waste to Wealth, för ett samtal om hur man bygger en cirkulär affärsmodell.

Media no image

Debatt i Dagens Samhälle: Lagstifta mot slöseriet i offentlig sektor

Nyheter   •   Sep 22, 2017 08:59 CEST

Inrego debatterar i Dagens Samhälle mot slöseriet i offentlig sektor och föreslår en lag om offentlig avyttring som motvikt till lagen om offentlig upphandling för att ta vara på de tillgångar och den utrustning som kommuner och myndigheter förfogar över.

Den offentliga upphandlingen i Sverige är värd över 600 miljarder kronor per år och omgärdas av ett massivt regelverk med Lagen om offentlig upphandling (LOU) i centrum. En stor byråkratisk apparat med Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och ett flertal andra organisationer arbetar för att hjälpa myndigheter, kommuner och landsting att upphandla rätt och väl. Många upphandlingar bevakas dessutom noggrant av både anbudsgivare och media och när det uppdagas att skattebetalarnas medel har förslösats på illa genomförda upphandlingar så får de skyldiga löpa gatlopp.

Så långt allt väl och dessa ansträngningar och insatser leder säkert till bättre offentliga inköp. Men varför talas det nästan uteslutande om vilka belopp myndigheter upphandlar för och aldrig om hur stora belopp som går upp i rök? Varför denna enkelriktade fokusering på inköp och ingenting om restvärden, livscykelanalyser och möjligheter att avyttra inventarier när de gjort sitt? Varför finns det ingen lag för hur de upphandlade produkterna ska hanteras när de inte behövs längre?

En sak är nämligen säker, det finns ett stort värde i de möbler, fordon, medicinteknik, verktyg, datorer och andra inventarier som Sveriges närmare 800 myndigheter, kommuner och landsting fasar ut och skickar till skroten.

Fyra av tio som arbetar i den offentliga sektorn i Sverige konstaterar också att deras arbetsgivare slänger för mycket inventarier som hade kunnat återanvändas, enligt undersökningen Hållbara Sverige som genomfördes 2017 bland 1 000 yrkesverksamma svenskar.

Ett produktområde som berörs i hög grad och där vi har särskild inblick är IT-utrustning. I år kommer svenska organisationer att skrota cirka 300 000 fungerande och återanvändningsbara datorer till ett värde om ungefär en halv miljard kronor. Om vi tar med mobiler, skärmar och alla andra IT-prylar i beräkningen så landar svinnet på många miljarder kronor. Det handlar alltså om utrustning som skulle kunna återanvändas och komma till nytta istället.

För att par år sedan blev vi kontaktade av en stor statlig myndighet. Man skulle fasa ut IT-utrustning och ville att vi skulle sätta en prislapp på produkterna. Vi värderade utrustningen till 964 000 kronor. Vi var alltså villiga att betala nästan en miljon kronor för produkterna. Några månader senare fattade myndigheten sitt beslut: All IT-utrustning ska destrueras och skrotas. I beslutet angavs bland annat att det var svårt att sätta ett marknadsmässigt pris på utrustningen och att bedöma affärsmässigheten. En miljon kronor på kontot eller en kostnad för att skrota produkterna – affärsmässigheten har nog aldrig varit tydligare.

Det pågår ett gigantiskt slöseri med stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser eftersom all tillverkning, inte minst av datorer, förbrukar stora mängder råvaror och energi. Så hur ska vi kunna stoppa slöseriet i samhället, öka återanvändningen och bygga en cirkulär ekonomi?

Det kan förefalla självklart att hushålla med sina resurser, men det är svårare i praktiken. Precis som att det finns en lag om offentlig upphandling (LOU) skulle vi behöva en lag om offentlig avyttring (LOA) för att tvinga fler organisationer att ta vara på värdet i sina tillgångar och spara på våra gemensamma medel. För att skapa goda offentliga affärer med medborgarnas bästa för ögonen måste det rimligen bli lika naturligt att sälja av det man inte använder som att upphandla det man behöver.

Inrego debatterar i Dagens Samhälle mot slöseriet i offentlig sektor och föreslår en lag om offentlig avyttring som motvikt till lagen om offentlig upphandling för att ta vara på de tillgångar och den utrustning som kommuner och myndigheter förfogar över.

Läs vidare »
Media no image

Ny dataskyddslag ställer krav på radering av information

Nyheter   •   Sep 04, 2017 10:11 CEST

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslag, GDPR, i kraft i Sverige och ersätter personuppgiftslagen, Pul. De nya reglerna innebär att kraven höjs på hur företag hanterar och lagrar information om personer. Slarv kan ge böter på mångmiljonbelopp.

General Data Protection Regulation (GDPR) eller dataskyddsförordningen som den kallas på svenska blir lag i hela EU den 25 maj nästa år. Lagen ställer betydligt hårdare krav på företag och myndigheter som hanterar personuppgifter jämfört med dagens regler och ger medborgarna ett starkare skydd.

Om till exempel en organisation drabbas av dataintrång eller om en dator kommer på villovägar och incidenten klassas som allvarlig så måste organisationen, enligt GDPR, informera de personer som berörs och anmäla saken till Datainspektionen inom 72 timmar. Med allvarlig menas att informationen som läckt ut kan leda till att personer utsätts för utpressning, bedrägerier eller id-stölder. Innehållet i de flesta smarta mobiler eller jobbdatorer faller under den kategorin.

Pul ansågs tandlös men med dataskyddsförordningen skärps straffskalan. Datainspektionen ska kunna döma ut böter på uppemot 20 miljoner euro till företag som exempelvis hanterar personuppgifter utan lagligt stöd, inte anmäler en säkerhetsincident eller inte skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

GDPR innebär stränga krav på spårbarhet och att man har full kontroll på de personuppgifter som lagras i till exempel olika databaser och system. Reglerna gäller även den information som finns lagrad i IT-utrustning som exempelvis förpassas till ett förråd eller skänks till personalen.

– Jag tror att många inte tänker på att skydda informationen i den utrustning som är avskriven. Med GDPR blir det ännu viktigare för organisationer att dels skapa en säker hantering av datorer, mobiler och andra produkter som fasas ut, dels att säkerställa att all data raderas på ett korrekt sätt och inte kan återskapas. Dessutom måste man kunna visa att så har skett genom exempelvis raderingscertifikat, säger Daniel Bonde, säkerhetschef på Inrego som är specialiserat på återanvändning och dataradering av IT-utrustning.

Att skicka produkterna eller hårddiskarna till återvinning och skrotning är dock inte ett säkert alternativ, påpekar han.

– Det kanske verkar som en trygg lösning, men då förlorar man kontrollen över hur produkterna hanteras och får heller inget bevis för att informationen är ordentligt raderad. Dessutom är det väldigt onödigt att kassera och skrota datorer som ofta kan återanvändas och komma till nytta igen, säger Daniel Bonde.

Inrego använder raderingsprogrammet Blancco som är godkänt av bland andra NATO och Försvarsmakten. Efter raderingen utfärdas ett certifikat som bevisar att radering har genomförts på serienummernivå. De hårddiskar som inte kan raderas skickas till destruktion varefter ett destruktionsintyg utfärdas.

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslag, GDPR, i kraft i Sverige och ersätter personuppgiftslagen, Pul. De nya reglerna innebär att kraven höjs på hur företag hanterar och lagrar information om personer. Slarv kan ge böter på mångmiljonbelopp.

Läs vidare »
Gmtzrgytlnty2lhvj9gq

Tips & råd från Inrego: Knepet som gör datorn supersnabb

Nyheter   •   Aug 18, 2017 13:33 CEST

Din dator är förmodligen utrustad med en mekanisk hårddisk. Att byta till en så kallad SSD-disk (solid state drive) är den enskilt största och mest verkningsfulla uppgradering du kan göra. Läshastigheten från hårddisken dubbleras och dessutom förkortas starttiden till ett par sekunder. SSD-diskar tål även stötar bättre och drar mindre ström vilket gör att batteritiden förlängs.

Aftyiko7jl78fiqznurq

Inrego på scen i Almedalen

Nyheter   •   Jul 05, 2017 14:11 CEST

I dag onsdag under Almedalsveckan arrangerade Inrego ett seminarium om cirkulär ekonomi och resursslöseri inom IT tillsammans med Social Venture Network (SVN Sweden) i Visby.

Media no image

Inrego till Almedalen

Nyheter   •   Jun 20, 2017 11:41 CEST

Den 5 juli arrangerar Inrego i samarbete med Social Venture Network (SVN Sweden) ett seminarium i Almedalen under rubriken ”Varje år förstörs 1,3 miljoner datorer bara i Sverige – krävs det en Lex Maria mot resursslöseri?”.

Myndigheter, kommuner och företag skickar årligen stora volymer datorer, mobiler och andra IT-produkter till skrotning, trots att produkterna skulle kunna återanvändas och komma till nytta istället.

Fyra av tio som arbetar i den offentliga sektorn i Sverige konstaterar att deras arbetsgivare slänger för mycket inventarier som hade kunnat återanvändas. Köp- och slängmentaliten verkar således gälla även för andra inventarier än IT.

Stora värden går förlorade och miljön påverkas i onödan. Så hur ska vi kunna stoppa slöseriet med produkter och utrustning i samhället, öka återanvändningen och bygga en cirkulär ekonomi? Krävs det en Lex Maria mot resursslöseri? Eller en lag om offentlig avyttring (LOA) för att få fler att ta vara på värdet i sina inventarier och bli mer hållbara? Det är några frågeställningar som kommer att tas upp under seminariet. Läs mer i Almedalskalendariet.

Plats: Wisby Hotell, Lokal Källaren 
Datum: Onsdagen 5 juli 2017
Tid: 10:30 – 11:20
Medverkande: Erik Pettersson, hållbarhetschef Inrego, Mattias Lindahl, professor i ekodesign, Linköpings universitet, Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus Inköpscentral, Emma Enebog, ordförande i Cradlenet, Karin Strömkvist Bååthe, Generalsekreterare SVN Sweden och moderator.

Den 5 juli arrangerar Inrego i samarbete med Social Venture Network (SVN Sweden) ett seminarium i Almedalen under rubriken ”Varje år förstörs 1,3 miljoner datorer bara i Sverige – krävs det en Lex Maria mot resursslöseri?”.

Läs vidare »
Xyfnvs18xfo143esjl0c

Inrego debatterar mot kemikalieskatten i SvD

Nyheter   •   Jun 12, 2017 09:46 CEST

Den nya kemikalieskatten motverkar återanvändningen av it och elektronik och slår mot den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter. Men den kanske mest olyckliga effekten är att skatten går ut över miljön, skriver Inrego samt ett flertal miljöforskare och experter på SvD Näringslivs debattsida den 12 juni 2017.

D6bkjlinajtglxdvht71

Inrego på SETT-dagarna

Nyheter   •   Maj 03, 2017 15:05 CEST

Alltfler skolor inser de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med datorer och IT-produkter i andra hand. Därför medverkar Inrego på SETT-dagarna som arrangeras på Kistmässan onsdag-fredag denna vecka. SETT, som står för Scandinavian Educational Technology Transformation, är Skandinaviens största mötesplats för lärare, skolledare, förskollärare och pedagoger.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Inrego AB

Hållbar återanvändning av datorer och mobiler

Inrego är marknadsledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete. Vi köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.

Adress