Skip to main content

Datorer från Inrego till Stadsmissionen

Nyhet   •   Feb 21, 2013 08:59 CET

Bärbara datorer till Stadsmissionen. Camilla Sörbacken, socionom- och ungdomscoach, Maria Wisén, enhetschef, Johan Dyberg samt Runa Frisell, bägge socionomer och ungdomscoacher.

I förra veckan donerade Inrego tio bärbara datorer till Stockholms Stadsmission. Datorerna kommer nu till nytta för de ungdomar som bor på Stadsmissionens träningsboende i Stockholm.

Stadsmissionens träningsboende vänder sig till ungdomar i åldern 18-23 år, som av olika skäl inte kan bo kvar med sina familjer, är ensamkommande flytkingbarn eller har flyttat ut från institutioner. Träningsboendets mål är att ge ungdomarna verktyg till att erövra goda nätverk och bärande relationer, positiva erfarenheter av arbete/utbildning, förberedelse att bo självständigt och att känna delaktighet i vårt gemensamma samhälle.

Datorerna från Inrego, av märket HP Elitebook, kommer väl till pass i ungdomarnas skolarbeten, nätverkande och jobbsökande.

– De bärbara datorerna från Inrego blir ett stort lyft och gåvan är väldigt uppskattad bland ungdomarna. Vi har haft några stationära datorer tidigare men de sjunger på sista versen. Det finns ett stort behov av datorer i våra olika verksamheter eftersom IT har blivit en så naturlig del av livet för både unga och gamla, säger Maria Wisén, enhetschef för träningsboendet och öppenvården för unga.

Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Genom att förlänga livet på produkterna skapas konkreta miljövinster eftersom nyproduktion av IT-utrustning förbrukar stora mänger energi, råvaror och kemikalier. Verksamheten bedrivs utifrån arbetsmodellen Hållbar IT som vilar på fem ansvarsområden: miljö, ekonomi, säkerhet, kvalitet samt socialt ansvar.

– För oss är det viktigt att bidra till ett bättre samhälle och vi engagerar oss kontinuerligt i liknande sociala projekt. Stadsmissionen gör ett otroligt viktigt arbete för många utsatta människor och vi hoppas att datorerna blir till nytta och glädje, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

 
Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från vår affärsverksamhet.


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy